09.09.2019

Skolekart

Det er nå lagt ut en rekke skolekart i pdf format. Du finner linken i kolonnen til venstre
Skolekart

07.09.2019

KM Lang/Sprint

Resultater er lagt ut på eventor.no, og på Livelox.no. De som har løpt med gps kan gå inn her for å laste opp løpet sitt. Resultatene finner du på Eventor eller her:
KM Sprint
KM Lang
KM Stafett

24.04.2019

O-løp Korgen

Korgen IL arrangerer treningsløp hele Sommeren. Vi oppfordrer alle i Mo og Korgen om å møte opp. Flott Korgen-terreng.
Kart over løpssteder
Terminliste

19.02.2019

Utlysning av aktivitetsavtaler

Vedlagt følger utlysning «Aktivitetsavtaler NOOK 2019» med bakgrunn i kretstingets vedtak 1.februar 2019.

Styret håper på god respons slik at vi får styrket aktivitetssiden i NOOK mot klubber/skoler m.v.

Ole Petter Rundhaug
Leder NOOK

Aktivitetsavtale (pdf)

28.01.2019

Foreløbig Terminliste

Foreløbig termingliste:

3-5 mai Ungdomssamling
1.juni KM Mellomdistanse, Bodø
2.juni KM Ultralang, Bodø
6.sept KM Sprint, Mo
7.sept KM Lang, Mo
8.sept KM Stafett, Mo

Vedlagt er også en oversikt over de største løpene nasjonalt, sammen med våre kretsløp. Alle løpene kommer etter hvert i Eventor.


28.01.2019

Kretsting

Tid: fredag 1. februar 2019, kl. 17:30 22:00
Sted: Nordnes Camp og Bygdesenter, Nordnes i Saltdal

Middag (buffet) fra ca kl 19

Agenda:
1. Godkjenning av saksliste og innkalling
2. Valg av møteleder og referent.
3. Godkjenning av representantenes fullmakter
4. Årsmelding 2018
5. Regnskap 2018 med revisors beretning
6. Fastsetting av kontingent 2019 fra lagene
7. Beslutningssaker
8. Budsjett for 2019
9. Valg
10. Drøftingssaker
11. Innkomne saker (må være NOOK v/leder i hende innen 30.januar 2019)
12. Eventuelt


09.05.2018

Resultater

Siste motime resultater finner du på http://www.nook.no/resultater2018 Her legges også ut resultater som ellers ikke blir offentliggjort, f.eks. fra treningsløp i Mo/Korgen.
Resultater 2018

2017.04.24

Oversikt over kart

Her er en liste over alle kjente kart i Nordland
Kart oversikt

2016.06.07

Ny Web-side

Kretsen har nå tatt i bruk O-forbundets side på http://orientering.no/kretser/nordland/

Resultater fra nærløp hvor man bruker Motime vil fortsatt bli lagt ut på www.nook.no. Større løp blir alltid lagt ut på Eventor.

Krets-side

2016.04.21

Gamle saker

For å lese gamle saker kan man klikke på linkene til arkiv for tidligere år. Se venstre kolonne.