ADRESSER
  Stilling Adresse      Telefon       E-post
Kretsstyret
Kenneth Viken Kretsleder Hopen, 8050 Tverlandet 404 65 060 kenneth_viken@hotmail.com
Wenche Hjelmseth Styremedlem Båsmoveien 48F
8616 Mo i Rana
75132702 wenche.hjelmseth@statskog.no
Jan Kåre Vatne Styremedlem Granåsen 26
8610 Mo i Rana
75131980 jkvatne@online.no
Åge Mohus Styremedlem Høgliskrenten 23
8027 Bodø
90665445 Age.Mohus@hibo.no
Martha Skogan Styremedl/leder Ungd.utv   91565488  
Ole Morten Wie Varamedlem
- -
Ansatt
Jan Gaute Buvik Aktivitetskonsulent Markusbakken 3
8646 Korgen
99 73 63 01 kretskontor@nook.no