2016.06.17

KM Resultater

Resultatene fra Vårens KM kommer her. I tillegg er det mobiltelefon-vennlige resultater på nook.no/tid

Her er også kart i jpg format for bruk i Motrack/Quickroute - uten poster!

Kart for KM Mellom (jpg)
KM Mellom
KM Lang

2016.06.15

Splitsbrowser

Splitsbrowser er nå oppdatert slik at den ikke benytter Java, men bare Javascript. Det betyr at den ikke trenger noen installasjoner for å fungere, og skal virke på de fleste moderne browsere. Bruk linken på toppen av alle HTML resultatlistene.

Splitsbroser tegner kurver for utviklingen i et løp, og man kan vise ulike typer kurver.

For best mulig visning må man velge full-skjerms modus (F11). Ellers forsvinner nederste del av bildet under kanten.

2016.06.07

Ny Web-side

Kretsen har nå tatt i bruk O-forbundets side på http://orientering.no/kretser/nordland/

Resultaeter vil fortsatt bli lagt ut her.

Krets-side

2016.01.31

Kretsting

Kretsting for 2015 ble avholdt 07.02.2015 på Bodin vgs

Åsmelding

2016.04.21

Gamle saker

For å lese gamle saker kan man klikke på linkene til arkiv for tidligere år. Se venstre kolonne.