Nye interaktive høydepunktet 1. desember. For utskriftbar utgave klikk her


Til lagene

INFO 5/ 2000 ( pr. 29.11.2000)

1. Årsrapporter 2000/ adr.lister.
Her er det meste på plass. Etternølere bes levere innen 8. des. Men.: Har laglederne huska kart og kurs/utdanning?

2. Stimuleringstilskudd.
Som de par foregående år er det mulig å søke kretsen om midler avsatt til rekrutteringstiltak: deltakere 10-16 i kretsløp, N-kurs, skolevirksomhet, O-TROLL, trenerutdanning ,prosjekter. Frist: 31.12.2000. Ta kontakt hvis noe er uklart ang. søknad.

3. Kursrapportering.
De fleste lagene har aktivitet som kan defineres som kursvirksomhet. Dette bør absolutt rapporteres, fordi:1. Det vil bekrefte aktivitetene i statistikkene. 2.Det gir økt tilskudd. (kr.50.- pr.time) Vilkårene er: Minst 5 deltakere 14 år eller eldre. Deltatt i minst 8 av 12 timer, teori og praksis samlet. Vedlegg: Kopi av utgiftsbilag minst kr. 1000-1500pr. kurs.

Dette er de mest aktuelle kurs:

 

Navn

Kode

Timer

A

Lagsstyret

K 3800 L 1011, L1021, L1071

12

B

Tur-o

K 3800 A 1061

16

C

Aktivitetsleder

K 3800 T1021
(medhjelpere i N-kurs, rekruttløp alle typer, trenere mm.)

12

D

Treningsløp/nærløp

K 3800 T1071,T1981,T1131

12

E

KM/Kretsløp

K 3800 A1041

20

F

Løypelegging

K 3800 A1021

24

Bruk vedlagte skjema.(Red: Kommer snart ut på nett!) Husk å føre på fødselsdata. Vedlegget !! FRIST: 20.12.2000

4. Kretstinget 2001
Tinget holdes ved Saltstraumen Hotell 3.-4.februar. Noen rom er bestilt, ca. 700 kr. pr. pers. totalt. ( tlf. 75587685 )

Fagdag: En hovedsak blir REKRUTTERINGSÅRET 2001, samt en del informasjon og visning av utstyr ,kart mm.
Kom med innspill til flere saker.

Tinget: Vanlige årsmøtesaker.

Saker som ønskes behandlet må være styret i hende seinest 10.1.2001. Fra NOF møter styremedlem Astrid Waaler Kaas (Bredde/opplæring). Det henstilles til alle lag om å møte fram. Formell innkalling med sakspapirer i januar.

5. Besøk vår heimeside
Vår IT- medarbeider har lagt ned mye arbeid i å få til et tiltalende og funksjonelt nettsted. Besøk denne, gi tilbakemeldinger, og laglederne bes vennligst send info om sitt lag der det mangler. Klubbemblem, adresser, data forøvrig ( se eksempler)

SKRIV OGSÅ TIL NYE ELEKTRONISKE HØYDEPUNKTET !!
http:// home.no.net/nook

Dette blir sannsynligvis siste utsendte fellesinfo på denne sida av nyttår, så dermed ønskes en fredelig juleferie og et framgangsrikt nytt år.

Korgen, 29.11.2000
Hilsen Jan Gaute Buvik