Nye interaktive høydepunktet 1. januar 2001. For utskriftbar utgave klikk her


NYE POSTER

Da er vi igang med 2001, og alle lesere av “nye elektroniske Høydepunktet” ønskes GODT NYTT ÅR !!. Som vel alle i vårt langstrakte fylke har merka, var høsten - og vinteren så langt - særlig fin værmessig. Så greie var forholdene, at det ble holdt treninger langt ut i desember på Helgeland. Bodø-folket har møttes til løps- og styrketreninger hver uke, mens en i Bjerkvik har bygd opp til ski- og skiskyttersesong, uten at snøen har bidratt til avholdte renn. Våre øvrige O-folk i by og grend har sikkert brukt tida fornuftig, til trim og turer i skog og mark, og kanskje en titt på gamle løyper. Muligens har kommende løypeleggere allerede begynt å fundere på oppgavene som skal møte oss i de løp som venter framover i sesongen.

I kretssammenheng har vi i allefall så smått leita oss fram til nye poster for denne sesongen. 7.januar ble det avholdt et meget godt besøkt kurs i løypelegging i MO OK. Her skal det virkelig bli sving på løyper i alle varianter og nivåer!. Helga 20.-21.januar ble det skrevet historie i Korgen: Aldri tidligere i klubbens historie er det blitt avvikla samling med treniner og løp i en vintermåned ! Men det skjedde altså nå; med mest barmark, noen issvuller og friske kinn i ned mot 10 graders kulde. Ellers er det jobben med avslutninga på fjoråret, med kretsting i februar som tar tid, sammen med planlegging,søknader og annet forefallende når det gjelder sesongen 2001. Så gled dere are, alle O-folk: det skal bli mye hyggelig å bry hodet med , og mange turer å trøtte kroppen med.

Vel møtt til start!
Jan GB.

ÅRET 2000: MANGESIDIG OG VIRKSOMT.

Lagsaktiviteten

Gledeligvis kan de fleste lag vise til stabil eller svakt økende virksomhet siste år. Det er holdt tradisjonelle treninger, samlinger, karuseller, skattejakter, stifinneropplegg, skogstroll, o-troll og hva de nå kalles rundt omkring. Mange barn og familier er blitt med i O-aktiviteter, og flere steder er også skoleklasser med. Denne fine lagstradisjonen legger videre grunnen til de sunne miljøene som gror fram og vokser seg sterke. Fjorårets kretsting brukte mye tid på “O-idrettens verdigrunnlag” Det er vårt bestemte inntrykk at vi har lyktes bra med den langsiktige utviklinga som har vært igang nå en del år: Vi “sår” med å skaffe kart og invitere utenforstående , vi “steller” ved å lage trivelige lagstiltak; dermed kan vi nå “høste” ved at miljøene vokser seg sammen ved bl.a. samlinger på kretsnivå.

TUR-O

Vår fremste mosjonsvirksomhet har i seg svært mye av grunnelementene i ferdsel med kart og kompass. Da er det hyggelig at tallene holder såvedt høye som mer enn 1500 solgte opplegg. Erfaringsmessig kan en gange med to for å få antall personer ute i marka. 3000 mosjonister er ikke verst. Men : Her er et stort marked som bør oppsøkes. Tall fra Nordlandsforskninga viser at en høyprosent av befolkninga ønsker å bevege seg i naturen. Vi har tilbudet !

BARNAS TUR-O

Dette ble en klar vinner siste år ! Tilskudd fra Fylket gjorde oss i stand til å tilby et antall kommuner/ skoler et enkelt opplegg med kart rundt skolene. Deltakelsen ble godt over det en håpet på : 1067 elever er rapportert å ha fullført. Å skrive diplomer til alle ble en strevsom, men hyggelig oppgave. Her ble det heldigvis ytet fin dugnadshjelp fra B&Oi og MO OK !
En takk til Magnus W.Wold,B&OI, som tegna diplom. Og et stort hurra for lærere og eklever ved Mørkvedmarka skole som har satt en rekord det skal bli vanskelig å slå: 400 deltakere !!!

O-TROLL

Gjennom samarbeid med 4 klubber og noen skoler lyktes det å få i stand 6 O-TROLL leire, med ca. 120 deltakere. Igjen viser det seg at hvis vi når fram til lærere i barneskolene, er det enkelt å få til noe. Litt oppfinnsomhet, en grei overnattingsplass med terreng og kart i nærheten, noe tilrettelegging - og der er deltakerne. Sortland, Bjerkvik, Korgen og Herringen har nå de beste tradisjonene i å arrangere O-TROLL.
Kommende sesong blir det flere !

Samlinger

De fleste ungdommene ser fram til å dra på turer til ukjente steder, for å treffe trivelige jamaldringer, trene, konkurrere og lære. Innen kretsen ble det holdt flere fine sammenkomster (Nesna, Bodø,Fauske bl.a.) Kanskje var turen til Bergen ( Norsk O-festival ) og Sogndal ( Nordvest Galoppen) et høydepunkt for de fra Korgen, Mo Ok , Bodø og Bjerkvik tok del i dette. Møtet med Vestlandet ble en opplevelse, både når det gjelder terreng, kart og løyper.
Å få en skikkelig følelse av “stort løp” med mange deltakere i klassene er ei ny opplevelse for mange. Oppholdet sammen med ungdommer fra Sogn på Hodlekve ble i høyeste grad minnerik.
Dessverre ble ei påtenkt avsluttende samling i Ballangen avlyst. Det skal vi gjøre godt igjen nå til høsten !

Nærløp

Det har etter hvert grodd fram et større antall kveldsløp utenom helgene. Disse synes å passe inn i det mønster for livsutfoldelse som dagens aktive mennesker ønsker. Deltakelsen i hvert løp er ikke spesielt stor, men summen blir bra. Saltenkarusellen og Helgelandsræset har siste år samla et større antall deltakere enn på mange år. For kommende sesong er det bevisst lagt opptil å følge denne linja videre. Dermed øker antall løp man enkelt kan arrangere og delta i. Et viktig poeng er at man teknisk nå kan gjøre avviklinga enklere, da med bruk av EKT (Elektronisk Tidtakings og Kvitteringssystem).

Kretsløp

Året 2000 merket vi for første gang en stigning i antall deltakere i nesten alle løp. Særlig fin oppsving hadde KM-løpene. Nå ble det drevet ganske omfattende agitasjon og motivering i forkant, og mye energi ble lagt ned i å lage gode arrangement. Når så dette betaler seg i økt oppslutning, inspirerer det til fortsettelse. Det blir en slags “god sirkel”. Opptellinga fra KM i Korgen viste ca 100 deltakere. Samme dag hadde Sortland 100 med i sitt 25 års- Jubileumsløp.Det betyr at 200 personer var aktive i O-løypene samtidig. Det har ikke forekommet på svært mange år.
Undertegnede er nok ikke den rette til å beskrive kvaliteten på alle arrangement og løyper, men det må være tillatt å si at vi nærmer oss en stadig bedre avvikling, både sportslig og sosialt. I allefall er det klart at kvaliteten på løpsprestasjonene er i bedring. En studie av resultatlistene viser sterke og tildels jamne konkurranser, i de fleste tilfeller helt opp til de vinnertider som arrangørene har beregna. Dette er oppløftende, og viser et en sunn og grei sammenheng mellom teori og praksis.
Prestasjonene i løp utenom kretsen er som sedvanlig gode på NNM, der Nordland under årets arrangement ved Storsteinnes fikk flere mestre og mange pallplasseringer. Meget bra plasseringer under o-festivalen og NV-galoppen bekrefter soliditeten. Da får vi bare finne oss i at det ikke ble helt som en hadde håpet og kanskje trudd under Hovedløpene og NM junior.

Kurs

Som tidligere nemnt er lagsaktivteten godt oppe flere steder, og noen klubber er flinke til å registrere sine tiltak innenfor rammene av NOFs kurs-opplegg. Hvis dette rapporteres , kan det gi tilskudd fra Voksenopplæringa, ved siden av at det da er ei dokumentert støtte i den totale aktiviteten innen kretsen. Det er holdt mange små og store kurs innen løypelegging og arrangement av løp. Dessverre henger vi mye etter når det gjelder treningsutdanning. Her er det et klart problem at når ungdom er i ferd med å nå opp i alder og kunnskap går ferden ofte ut av Fylket , da helst i utdanningsøyemed.
Kretsen fikk siste år en meget god avtale med FRIFO om ei kursrekke kalt “Trygg i naturen”; et opplegg for lærere og ledere i organisasjoner. Interessen i skolene var stor. Tilsammen 12-15 kurs ble avvikla, der mer enn 200 lærere fra ca. 20 skoler deltok, samt et større antall speiderledere i tre samlimger.Dette har helt klart virkninger videre, det merkes på henvendelser og bestillinger av materiell i etterkant. Flere steder kommer det også fram ønsker om kartproduksjon.

Kart

I lagene er det for tida liten virksomhet, faktisk er det vel bare i 3-4 klubber det er produksjon av nye eller rehabilitering av tidligere utgivelser. Dette er noe vi må få en endring i . Helt klart trenger vi en stadig oppdatering av eldre kart,og tilskuddene fra Spillemidlene er nå gunstige.
Når det gjelder nærkart i kommunene er situasjonen langt bedre. Kretsen har nå for tredje år hatt betydelig produksjon, og årets omsetning ble rekord. Dette skyldes at vi fikk ekstra hjelp til å fullføre det store prosjektet i Narvik (11 kart) og at Vestvågøy kom opp med et tilleggsprosjekt som hastet noe.
Totalt ble det således laga 24 kart i kretsen, derav flere i 3-4 kommuner uten særlig aktivitet tidligere. Disse kartene gir grunnlag for tiltak lokalt, da gjerne i skolene, og kretsen har muligheter til å tilby kurs, samlinger mm. for egne og ev. interesserte i nye lag.

Økonomi

Som tidligere år har vi oppnådd brukbart med tilskudd. Foruten de før nevnte FRIFO og Nordland Fylke, er det bidrag gjennom NOF sentralt og gjennom Idrettskretsen i Nordland. Vår Hovedsamarbeidspartner Helgeland Sparebank yter såvel direkte bidrag som tjenester ellers. Likevel er det gode overskuddet gjennom kartproduksjonen en forutsetning for offensiv drift. Vi får legge opp til at den kan fortsette. I denne sammenheng er det på sin plass å takke flere av våre støttespillere for solidarisk dugnadsånd mht. synfaring og tegning.
Årets regnskap viser forøvrig et lite overskudd.

Informasjon

Her har det skjedd endringer som merkes. I løpet av året har så godt som alle lagene kommet på nettet og kan nås med e-post. En solid IT-medarbeider har jobba fram ei flott Hjemmeside , som absolutt fortjener å bli brukt mye.
Du leser nå “nye elektroniske Høydepunktet” som er nettversjonen av vår tidligere papirutgave. Besparelsene er store, både i produksjonstid, papir,kopiering og utsendelse. Vilkåret er nå at lagledere og klubbmedlemmer forøvrig benytter seg av nettutgaven. Og her er det bare spørsmål om litt tilvenning.

Kretskontoret

Anskaffelse av bærbar PC, scanner, skriver og mobiltelefon har laget en aldri så liten revolusjon for undertegnede ansatte fagkonsulent. Arbeidet blir faktisk atskillig enklere,. En når raskere fram og kan utføre ting som før var umulig. Nå frigjøres tid til aktive gjøremål ute i felten. Dette håper vi virkelig skal merkes.
Legg forøvrig merke til at man nå titulerer seg som fagkonsulent. Dette som følge av totalomorganiseringa i NOF. Antall ansatte er nå knytta direkte til idrettsfaglige tiltak, med hovedvekt på rekruttering, oppfølging av ungdom og støtte til lagene, samt noe teknisk bistand. Dette medfører at kretsstyret igjen må bli noe mer aktivt når det gjelder alminnelig sekretærarbeid, økonomi ol.

Jan GB.