Nye interaktive høydepunktet 1. Nov 2000. For utskriftbar utgave klikk her


STOR VIRKSOMHET HØSTEN 2000
Oppslutninga om løpene har hatt en gledelig økning denne sesongen. Såvel nærløp som kretsmesterskap kan vise til fyldige resultatlister. KM: kort/lang ca. 70 delt., klassisk/stafett ca. 100, natt ca. 45

Ikke mindre gledelig blir det å konstatere at de større klubbene har hatt mange og godt besøkte treningsløp. Nylig avslutta B&OI sine "Skogs- troll" med fulle hus og stor stemning. ......... Deltok totalt. MO OK hadde 30-40 på sin sesongavslutning, der deltakelsen var ........ I "Skattejakta" Sortland hadde 100 deltakere (!!) I sitt jubileumsarrangement (25 år) Nesten som et lite eventyr.

O-TROLL:
Herringen, Sortland og Bjerkvik hadde samlinger på forsesongen,med 15-25 deltakere. I høst har Korgen IL hatt 3 samlinger med tilsammen ca. 50 barn i sving. Her har vært drevet nattvandringer, skattejakt, EKT-løp i tillegg til puslespill, datakartløp mm.


SKOLENE:
Innen skoleverket har det ikke tidligere vært såpass stor aktivitet som nettopp denne høsten. Gjennom bekjentgjøring og bruk av kontakter innen idrettsmiljøet er det oppnådd nyttige forbindelser.

Idrettslinja vdg.Fauske. 1 dag..... 15 elever
Idrettslinja vdg. Mjølan 1 dag .... 15 elever
Høgskolen i Nesna 3 dager... 15 elever
Gruben barneskole 1 dag .... 70 elever
Rana langrenn 2 dager .. 50 løpere

Disse dagene ble ledet av kretssekretæren

Olderskog IL hadde kjempebesøk under "Barnas Idrettsdag" i Mosjøen. Mer en 600 barn stilte i Kippermohallen , der bde bl.a. fikk prøve kompassgang og EKT korridorløp. Meget populært!

"Barnas TUR-O" ser ut til å anta betydelige dimensjoner. Av 30 interes- serte skoler er det kommet lister fra 12, med tilsammen mer enn 700 elever. Her topper Mørkvedmarka skole i Bodø med innpå 300 deltakere. Kanskje når vi opp mot 1000 tilsammen når alt er oppsummert. Lærerene har sluttet fint opp mot tiltaket!


KURS:
Samarbeidet med FRIFO om kursrekka "Trygg i naturen" har nå slått skikkelig til. De siste månedene har det vært samlinger ved tilsammen 15 skoler, der antall deltakere har variert fra 5-6 til nærmere 60(!) I tillegg har det vært holdt kurs for speidere 3 ganger ( 20-70 delt.) På venteliste til 2001 er det 5-6 skoler. Sigmund Berglund har vært en meget inspirerende instruktør.
KART:
Det har foregått storproduksjon av nærkart denne sommeren. Nå gjen står markarbeidet på ett område før i alt 22 kart på nærmere 40 kvkm. er fer dig. Her er fordelinga:

Sømna : 1 kart
Brønnøy : 1 "
Grane : 1 "
Alstahaug: 4 "
Hemnes : 2 "
Saltdal : 1 "
Vestvågøy : 1 "
Narvik : 11 "

Samtlige kart er til bruk i skolene, og flere områder er i tillegg velegna til treninger og mindre løp. Med i produksjonen er det 6-8 dyktige med hjelpere i synfaring og tegning.


TRENINGSSAMLINGER:
Ungdomsgruppa har hatt samlinger på Fauske (September) og i Bodø (oktober) Det planlegges samling i Ballangen (November). I tillegg er det holdt 4 kveldstreff i Mo. Deltakerantall: 10-20. Etter signaler fra Treningsrådet har styret vedtatt å meddele "Team Nord-Norge" at Nordland vil danne egen gruppe fra 2001. Dette kretslaget er et tilbud til interesserte ungdommer 13-20 år. Det vil samarbeides med "Team NN" ved større samlinger. Trenere/ledere. Reidar Håpnes og Arild Hegreberg.


KLUBBTREFF
Til nå er gjennomført 3 kveldstreff med tilsammen 6 lag. På planen står 2 nye treff med inntil 8 lag representert. Her tar vi opp et bredt spekter av interesseområder:
- kart og utstyr
- rekrutttiltak, samarb. skoler mv.
- løpsarrangement
- utdanning, info mm
Det er bra entusiasme å spore blant klubbmedlemmene.

Dessverre ble det ikke oppslutning om kretsens invitasjon til "gamle" O-venner . Men vi har fått opp ei liste med aktuelle personer til kontrollarbeid og dessuten ei fin gruppe Ressurspersoner på Helgeland.