2006.08.29

Motime v.99

Klikk her for å laste ned Motime99.exe

Versjon 99 tar nå rett tid på de aller nyeste EKT-brikkene også. Utvidet med online-mellomtidsposter og online-forvarsel. XML import av påmeldinger og klasser fra Entry Online.

Feil på trekkingen er rettet i versjon 94.

Støtte for online poster og oppdatert håndtering av serieporter. Rettet noen vesentlige feil i versjon 91/92 når det gjelder serieportene. NB: Valg av serieport er nå i MTR bildet, og ikke i setup.

2005.06.08

Nedlasting av Mysql 5.0

Last ned Mysql fra hjemmesiden til Mysql for å få siste versjon (OBS: Den er litt komplisert å finne fram i). Siden for nedlasting av versjon 5 er her. For tiden kan du også trykke på denne linken for å laste ned versjon 5.0.22. Den siste linken endres ofte, så hvis den ikke virker må du bruke en av de forran.

 • 1. Velg "Åpne" når nedlastingen begynner (Du kan også lagre filen først, og deretter dobbelklikke på filen. Det er en msi-fil som windows installerer automatisk).
 • 2. Klikk "Neste" til alle filene er installert. Du blir så bedt om å opprette en "Mysql Account". Du kan velge "Skip" for å komme forbi dennne, eller du kan fylle ut personlige data som anvist.
 • 3. Når du trykker ferdig, starter den automatiske konfigureringen av Mysql. Klikk på "Standard configuration" før du klikker på "neste".
 • 4. Etter to trykk på "neste" må du angi passord. Velg et passord som du husker, f.eks. "motime". Trykk så "neste", "Execute" og "Finish" på de neste bildene. Installasjonen av Mysql er nå ferdig.
 • 5. Start deretter installasjonen av Motime ved å dobbelklikke på filen "MotimeNN.exe", hvor NN er siste versjon.
 • 6. Trykk "neste" helt til installasjonen er ferdig. Bruk alle standardverdiene. Til slutt begynner Motime å kjøre.
 • 7. Du får spørsmål om passord første gangen Motime kjøres. Angi samme passord som under installasjonen av Mysql. Klikk "ja" ved spørsmål om å opprette ny database.
 • 2005.06.17

  Motime i nettverk

  Flere PC-er kan brukes mot samme database, men det er noen forutsetninger som må være oppfylt for at det skal fungere. Alt dette er ting som er knyttet til databasen.

  1. Windows XP har en brannmur. Den må åpens for trafikk på port 3306 fordi dette er porten Mysql bruker.

  2. Mysql må konfigureres med en bruker som har tilgang utenfra. Dette gjøres ikke automatisk under installasjon av Mysql:
  Start mysql fra installasjonskatalogen: MYSQL.EXE --user=root -p mysql
  Legg til ny bruker slik: GRANT ALL PRIVILEGES ON MOTIME.* TO 'motime'@'%' IDENTIFIED BY 'ditt-passord';

  Start motime på den andre maskinen. Velg "Innstillinger" og angi:
  Vertsmaskin : (skriv navnet på maskinen som har databasen)
  Brukernavn: motime
  Passord: ditt-passord

  Nettverket må være TCP/IP, noe som er det vanligste. Det er forøvrig interessant at man kan legge databasen på en server. Mange som har egen hjemmeside har tilgang til en slik Mysql-server. Etter hvert vil det komme muligheter til å synkronisere mot Nordland O-krets sin server som ligger i Danmark.

  2005.05.09

  Problemer med versjon 4.1 av MySql (Motime v.69 og eldre)

  Det viser seg at MySql har gjort en endring i håndteringen av passord i MySql fra og med versjon 4.1.
  Inntill videre må man enten installere en eldre versjon av MySql, eller man må endre passordet manuelt, eller opprette en bruker med gammelt passord. Dette kan gjøres på følgende måte (her vises hvordan man endrer passord for root, dvs for administrator.)

  1. Installer mysql 4.1. Dette er enkelt fordi det er en vanlig installasjonsfil. Under installasjonen må du velge at MySql skal kjøre som en "Service". (Hvis ikke, må du starte MySql manuelt før du starter Motime). Under installasjonen må du også angi et passord for brukeren "root". Dette passordet må du huske, da det brukes flere ganger senere.

  2. Start programmet mysql.exe, som ligger i katalogen c:/programfiler/mysql/mysql server 4.1/bin med komandoen:
  mysql --user=root --password=your_password
  (Bruk passordet du angav under installasjon av Mysql 4.1 istedet for "your_password").

  3. Dersom programmet starter, skriver man
  use mysql;

  4. Dersom alt er i orden svarer programmet OK

  5. Skriv følgende kommando.
  set password for root@localhost=OLD_PASSWORD('your_password');
  (Bytt ut teksten your_password med ditt eget passord).

  6. Start opp Motime, og svar nei på spørsmål om å starte lokal server.

  7. Rediger database parametrene i setup-dialogen med korrekt passord (obs: To steder).

  8. Trykk på Logg-inn.

  Nå skal det være i orden.

  OBS: Det kommer snart en ny versjon av Motime som løser dette problemet uten at du må skrive disse kryptiske komandoene.

  Versjon 2.4.0.69

  Versjon 69: Resultatliser med tider hittil i løpet for hver post
  Version 68: Rettet manuell tidtaking
  Version 67: Rettet trekking.
  Versjon 66: Noen småfeil er rettet opp, og det er forbedret tilkobling til mobiltelefon.

  Versjon 63: Det er nå også mulig å skrive ut backup-lapp fasit for alle løypene.

  Utskriftene til vanlig printer er forbedret slik at de bruker fonter av ulik størrelse. Det er også gjort en gjennomgang av alle bildene og spesielt funksjonene for å kontrollere og rette opp innleste data. En rekke feil er rettet, og programmet er nå mer stabilt enn tidligere.

  I tillegg til støtte for karusell-løp er det også lagt til et bilde for speaker-tjeneste. Man kan da slå inn startnummer og få opp anvendt tid samt plassering løperen ligger an til å få. Samtidig vises foreløbig resultatliste for klassen.

  I siste versjon er det også kommet med mulighet for å importere postkoder fra OCAD. Dette er spesielt godt egnet for stafetter, da alle gaflede løyper importeres. Det er ingen problem å ha unike kart for hver løper. Lagene og startnummerene som er definert i OCAD opprettes automatisk i Motime.

  Hva er MoTime?

  MoTime er et tidtakingsprogram for orientering, utviklet av Jan Kåre Vatne. Programmet er lett å bruke og var i utgangspunktet beregnet for enkle klubb-løp hvor man ikke har forhåndspåmelding

  MoTime baserer seg da på at alle klubbens medlemmer allerede er registrert i databasen. Når løperen går i mål, legges brikken på MTR2 og løperen registreres og plasseres i korrekt klasse utfra alder og kjønn. Etter løpet kan man sende resultatlister på skriver, mail eller til internett

  Etter hvert er programmet utvidet til også å kunne ha forhåndspåmelding via internett og stafetter.

  Funksjoner

  • Motime kan nå lage resultatlister for karusell-løp
  • Kommunikasjon med MTR2 for direkte avlesning av brikker og spooling av gamle data.
  • Medlemsregister for klubber med EKT nummer (også via internett)
  • Resultatlister til printer og internett.
  • Direkte publisering av internett resultatlister med strekktider etc.
  • Direkte mailing av resultatlister til aviser etc.
  • Løp og stafett med nulling av brikker før start.
  • Automatisk diskvalifikasjon ved feil stempling (men tillater ekstraposter)
  • Automatisk og/eller manuell trekking av starttid/startnummer.
  • Valgfri bruk av startnummer
  • Kan brukes på små løp uten forhåndsinnlegging/konfigurering og uten å ha med PC i skogen.
  • Kan brukes etter at løpet er avviklet, ved avlesning av data fra MTR3

  Betingelser for bruk

  Programmet er ikke gratis. Programmereren har programutvikling som levebrød og er selvstendig næringsdrivende. Han baserer seg på at brukerne er ærlige. Det er tillatt for alle å laste ned programmet og teste det. Det er ingen kopisperre eller andre hinder for kopiering. Klubber som tar programmet i bruk på sine O-løp må betale lisens, som for tiden er 1000 kroner (inkl. MVA). Lisensen gjelder i tre år. Gi beskjed til jkvatne@online.no så får dere faktura og lisens.

  Installasjon

  1. For nedlasting av siste versjon, trykk på denne linken (ca 1.6Mbyte):  motime69.exe

  2. Velg "Save to file" eller "Lagre" for å lagre filen et vilkårlig sted på harddisken.

  3. Start den nedlastede filen. (installasjonsprogrammet).

  4. Følg instruksjonene fra installasjonsprogrammet. (Normalt kan man trykke Enter på alle sidene).

  5. Nå ligger programmet klart til bruk. Trykk Start | Programmer | Motime

  Installasjon av database

  Motime benytter seg av en database som heter MySql. Dette er en fritt tilgjengelig database (under GNU General Public Licese). Lisensbetingelsene gjør at databasen ikke kan distribueres sammen med MoTime, men må lastes ned fra MySql sin hjemmeside og installeres separat. MySql kan lastes ned på http://www.mysql.com og en link direkte til installasjonsfilen for windows finnes her. (OBS: 14 Mbyte). Dersom det er problemer med databaseinstallasjonen - ta kontakt med jkvatne@online.no Gå fram som følger:

  1. Last ned installasjonsfilen fra linken ovenfor til en midlertidig katalog. Dette er en 14Mb stor ZIP-fil.

  2. Pakk ut filen i den midlertidige katalogen (bruk f.eks. WinZip)

  3. Kjør programmet SETUP.EXE.  Det anbefales på det sterkeste å installere programmet i den katalogen som foreslås av installasjonsprogrammet (C:\mysql).

  4. Slett den midlertidige katalogen med alt innhold (ta vare på zip-filen dersom du vil gjenta installeasjonen uten å laste ned på nytt).