Resultatliste Hælgelandsræset i orientering, 31.05.01.

Fjerde løpet i årets Hælgelandsræs ble arrangert i Korgen, nærmere bestemt i området
Nerleirmoen ca 3 km nord for Korgen. Arrangør: Jan Gaute Buvik.
 

Nybegynnere     (N-løype):
Christian Reidar Håpnes, Korgen     fullført
Helge Bech,                          Korgen    fullført
 

Åpen C - klasse    (C-løype):
1. Julian Bech,       Korgen     20.03
2. Johan Krokå,                Korgen     28.03
3. Liliana Håpnes,            Korgen     31.05
    Vegard V Vang,           Korgen     fullført
    Sindre V Vang              Korgen     fullført
 

D 13-16      (3,2 km):
1. Birgitte Villmo,            Korgen     45.13
 

D 40-          (3,2 km):
1. Eli Redal,                      Mo OK   1.05.49
2. Lisbeth Beier,              Mo OK   1.08.16
3. Eli Ringdalen,              Mo OK   1.29.15
 

D 55-           (3,2 km):
1. Anny Lorentzen,       Korgen    1.02.29
2. Karin Håpnes,            Korgen    1.08.53
 

Marte Villmo,                     Korgen    fullført
Åse Karin Alterås,           Mo OK    fullført
 

H 55-          (3,2 km):
1. Arne Håpnes,                Korgen      54.32
 

D 17-         (4,2 km):
1. Inger Lise Pettersen,     Korgen      48.49
2. Inga Vatne,                       Mo OK      59.24
3. Sissel Molund,                 Mo OK   1.07.09
4. Hilde Sofie Hansen,       Mo OK    1.15.20
 

H 17-          (4,2 km):
1. Reidar Håpnes,              Korgen      34.32
2. Sigmund Berglund,       Korgen       38.17
 

H 40-          (4,2 km):
1. Tom Sandberg,             Mo OK        44.26
2. Arnulf Villmo,                Korgen        44.48
3. Ingar Solberg,               Olderskog    45.44
4. Gunnar Brattli,              Mo OK       50.26
5. Ole Petter Rundhaug,  Mo OK     1.01.36
6. Alf Olsen,                       Mo OK     1.06.07 *)
7. Jan Kåre Vatne,            Mo OK     1.09.05
8. Terje Alterås,               Mo OK     1.33.38.
 

H-Trim        (3,2 km):
    Rolv Svartvatn,        Korgen       fullført
    Åge Brendmo,         Korgen       fullført