KM Klassisk

Lister pr. klubb

Resultater pr. klasse

N-┼pen, med 8 deltagere
H11-12, med 1 deltagere
H13-14, med 4 deltagere
D13-14, med 1 deltagere
H15-16, med 1 deltagere
D15-16, med 3 deltagere
H17-20, med 6 deltagere
D17-20, med 4 deltagere
H21, med 7 deltagere
H35, med 2 deltagere
D35, med 3 deltagere
H45, med 9 deltagere
D45, med 4 deltagere
H55, med 2 deltagere
D55, med 1 deltagere
H65, med 1 deltagere
H75, med 1 deltagere
D17C, med 4 deltagere
H17C, med 4 deltagere


Totalt antall deltagere er 66