Handlingsplan 2001

1

Rekrutering

1.1

Tiltak i minst 12 lag (NB. Rekrutteringsåret !)

 

 

1.2

Minst 10 O-troll leire

 

 

1.3

Utvide kontaktnettet: TUR-O,bedrifter,sponsorer

 

 

1.4

Tiltak i skoleverket: kurs og kartprod. i minst 5 kommuner. "Barnas TUR-O" i minst 10 kommuner. Oppfølging av kontaktpersoner her.

 

 

1.5

Minst 3 fellesarr. med FRIFO., gjerne koblet til egne arr.

 

 

1.6

Stimuleringstiltak til lag med rekrutter -16 år.

 

 

 

 

2

Ungdom

2.1

Arrangere minst 6 samlinger.

 

 

2.2

O-tekniske treningtips til lagene

 

 

2.3

Støtte opp om "Team Nordland" ( 13-20 år )

 

 

2.4

Fortsette tiltaket Ungdomsutvalg.

 

 

2.5

Full deltakelse i O-landsleiren. Skaffe ledere.

 

 

 

 

3

Toppidrett

3.1

Deltakelse i Barentskampen og NNM, MG

 

 

3.2

Deltakelse i HL, NM jr. og NM sr. - NC-løp ev. O-festival.

 

 

 

 

4

Kretsorg.

4.1

Deltakelse i HL, NM jr. og NM sr. - NC-løp ev. O-festival.

 

 

4.2

Investering i noe kontorutstyr.

 

 

4.3

Effektiv mediahandtering, bedret kvalitet på nettstedet

 

 

4.4

Fortsette innhenting/redigering historisk materiell

 

 

 

 

5

Utdanning

5.1

Avvikling og rapportering av NOF-kurs, 25 stk,

 

 

5.2

3 seminarer, 2 lederkurs , 1 synfarerkurs , 1 IT-kurs i kretsregi, 1 kurs løpsarr.

 

 

 

 

6

Arrangement

6.1

Velregisserte KM-/ NNM-løp (kontroll og kvalitetssikring)

 

 

6.2

Økt salg TUR-O , opp 15% fra 2000

 

 

6.3

Grundig arbeid med terminlista 2002

 

 

6.4

Utforme søknad om 1 større nasjonalt løp. ( NM ?)

 

 

 

 

7

Nye Utøvere

7.1

Opprette kontakt med bedriftsidretten i minst 3 områder

 

 

7.2

Organisere opplegg for funksjonshemma i minst 3 områder

 

 

7.3

Konkrete samarbeidstiltak med 2-3 FRIFO-org.

 

 

7.4

Opprette kontakt videregående skoler,landbruksskoler,folkehøgskoler, leirskoler ( idrett/friluftsliv)

 

 

 

 

8

Anlegg mm

8.1

Utgi 3 nye/rehabiliterte konkurransekart

 

 

8.2

Produsere minst 12 nye nærkart

 

 

8.3

Opprette elektronisk kartarkiv.

 

 

8.4

Komplettere EKT, salg dataspill og video, litteratur/utstyr til lag/org

 

 

 

 

9

Internasjonalt

9.1

Delta i Barentssamarbeidet.

 

 

9.2

Opprettholde kontakter i Baltikum

 

 

9.3

Delta internasjonalt, eks. 5-dagars, Jukola m.fl.

 

 

 

 

10

Verdigrunnlag

10.1

Oppfølging av vedtak på kretstinget 1999.


Teknisk ansvarlig for denne siden er Trond Sandmo.
Skriv gjerne mail : t-sandmo@online.no