Handlingsplan 2002.

1. Rekruttering
1.1 Tiltak i minst 12 lag
1.2 Minst 10 O-troll I leire- 3 O-TROLL II leire
1.3 Utvide kontaktnettet: TUR-O,bedrifter,sponsorer
1.4 Tiltak i skoleverket: kurs og kartprod. i minst 2 kommuner. "Barnas TUR-O" i minst 10 kommuner. Oppfølging av kontaktpersoner her.
1.5 Minst 3 fellesarr. med FRIFO., gjerne koblet til egne arr.
1.6 Stimuleringstiltak til lag med rekrutter -16 år.
1.7Økt medlems tilslutning på min. 10 %

2.Ungdom
2.1 Arrangere minst 6 samlinger.
2.2 O-tekniske treningtips til lagene
2.3 Støtte opp om "Team Nordland" ( 13-20 år )
2.4 Fortsette tiltaket Ungdomsutvalg.
2.5Full deltakelse i O-landsleiren. Skaffe ledere.
2.6 Deltakelse i NM jr.

3. Toppidrett.
3.1 Deltakelse i Barentskampen og NNM, MG.
3.2 Deltakelse i HL, NM jr. og NM sr. - NC-løp ev. O-festival.

4. Kretsorg.
4.1 Tilpasse arbeidsfordelinga til NOFs omforente "Solidaritetstiltak"
4.2 Investering i noe kontorutstyr.
4.3 Effektiv mediahandtering, bedret kvalitet på nettstedet.
4.4 Fortsette innhenting/redigering historisk materiell

5. Utdanning
5.1 Avvikling og rapportering av NOF-kurs, 25 stk,
5.2 3 seminarer, 2 lederkurs , 1 synfarerkurs , 1 IT-kurs i kretsregi 1 kurs løpsarr.

6. Arrangement
6.1 Velregisserte KM-/ NNM-løp (kontroll og kvalitetssikring)
6.2 Økt salg TUR-O , opp 10% fra 2001
6.3 Grundig arbeid med terminlista 2003
6.4 Utforme søknad om 1 større nasjonalt løp. ( NM ?)

7. Nye utøvere/
7.1 Opprette kontakt med bedriftsidretten i minst 3 områder områder
7.2 Organisere opplegg for funksjonshemma i minst 3 områder
7.3 Konkrete samarbeidstiltak med 2-3 FRIFO-org.
7.4 Opprette kontakt videregående skoler,landbruksskoler,folkehøgskoler, leirskoler ( idrett/friluftsliv)
7.5 Organisere aktivitet i minst 3 nye områder

8. Anlegg mm.
8.1 Utgi 3 nye/rehabiliterte konkurransekart
8.2 Produsere minst 6 nye nærkart / 1 TUR-O-KART
8.3 Forberede kartarkiv på nett.
8.4 Investere i" Mo-time".Forbedre dataspill. Noe salg utstyr,litt.osv.

9. Internasjonalt.
9.1 Delta i Barentssamarbeidet.
9.2 Opprettholde kontakter i Baltikum
9.3 Delta internasjonalt, eks. 5-dagars, Jukola m.fl.

10. Verdigrunnlag
10.1 Utforming konkrete tiltak,oppfølging av vedtak på kretstinget 1999.

Jan G.Buvik
fagkonsulent