til lagene

INFO   4 / 2001

Løpssesongen er over.  I løpet av høsten skal det  avholdes ungdomssam-
ling og en del møtevirksomhet i lagene. Ang. møter vil dette bli behandlet i eget
skriv.

Fra kretsens side er vi nå veldig spente på hva rapportene fra lagene vil
vise: Lyktes vi med Rekrutteringsåret  ( R 2001 )  ? Hva kan vi bygge videre på, hva bør
forbedres ?

Rapportene er ellers SVÆRT VIKTIGE av flere grunner:
1.Laget får dokumentert egen innsats og omfang av tiltak.  En slik totalsummering
kan i mange tilfeller bli en meget hyggelig lesning !
2.Tallene er den eneste reelle bakgrunn for tildeling av Kulturdepartementets s.k."Tilleggsmidler", som forvaltes av  idrettsrådet i kommunen.
3.Tallene gir bakgrunn for den totale virksomhet i NOOK
4.Dette gir igjen grunnlag for tildeling av offentlige midler til vårt felleskap=kretsen
5.Våre rapporter videre til NOF er grunnlag for hele O-Norges virksomhet, som
igjen gir statistikkmateriale til bruk ved fremming av søknader om driftsmidler
fra NIF.

ALTSÅ:    DET ER SUMMEN AV HVA HVERT ENKELT LAG HAR AV AKTIVITET
SOM ER AVGJØRENDE  FOR DEN FRAMTIDA VI SKAL  BYGGE:

Her skal man altså ikke være beskjeden,  MEN FØRE OPP ABSOLUTT  ALT.

Husk også:
skjema for lagsadresser (vedlegg)
oversikten for løp 2002   (vedlegg)
kontingentrest 1999-2001 (sendt tidligere)
søknad på stimuleringstilskudd 2001 (sendt tidligere)
kartarbeid  (eget skriv)
kurs som rapporteres til ISF for Voksenopplæringstilskudd.  (eget skriv)
 

Vi håper laglederne tar seg tid til et grundig arbeid med dette, og ser fram til
å motta rapporter og skjemaer  innen fristene. LYKKE   TIL  !!!

Korgen, 28.9.2001     Hilsen Jan G.Buvik, fagkons.
 


Teknisk ansvarlig for denne siden er Trond Sandmo.
Skriv gjerne mail : t-sandmo@online.no