til  lagene 
 
INFO  5/2001  
 
1. En kort oppsummering av 2001 v. kretsleder Eivind Sommerseth 
2. Påminninger: A. Muligheter til å søke på STIMULERINGSTILSKUDD 
    B. Rapportering aktivitet som kurs til ISF (VO-tilskudd)  
 
 
INNKALLING  TIL  KRETSTING   Saltdal Turistsenter,Storjord, 9.-10.2.2002 
( foreløpig informasjon)
 
Fagdag: lørdag 9.2.2002 fra kl. 12.oo.: 
- rekrutteringsåret 2001; videreføring 
- nye områder 
- kartarkivet 
- nytenking ang. KM-arr. 
Det er ønskelig med innspill fra lagene også ! 
 
ca. kl.     18.30:   Kveldsløp m/overraskelser 
ca. kl. ?  20.30:   Festmiddag...  sosialt 
 
Ting: søndag 10.2.2002  ca.kl.10-13 : - årsmøtesaker 
Saker som ønskes behandlet må være inne 15.1.2002  
Sakspapirer sendes seinest 1.2.2002. 
 
Lagsrepr.: tom. 25 medl:  1 repr.  26-50 medl:. 2 repr.  50-medl.:  3 repr. 
 
Overnatting:  Det er bestilt hytter ( 4-5 pers.) kr. 420.- + sengetøy 75.- pr.stk. 
   Frokosttillegg ca. 80. pr. pers.- 
   Hvis ønske om egne rom, bestill direkte  75682450. (570,-/690.-) 
   Kretsen dekker for styret og ev. gjester. 
 
Bespisning:    Kretsen dekker kaffe mm. på dagene, samt festmiddag (u.drikke) 
   Lunsjpris ca. 135-150.- 
 
 Påmelding.     Det er svært ønskelig at samtlige lag stiller med representanter. 
   Merk:  Ungdomsutvalgsmedlemmer  bør motiveres spesielt. 
   Av hensyn til rom/mat/arr. vennligst meld på innen     2.2. 2002  
 
Kretsen vil invitere et antall gjester/?observatører?. 
 
 
Velkommen ! 
 
 
Korgen, 6.12.2001    Jan Gaute Buvik (fagkons.)