til lagene

KARTARBEID

Gjennom arbeidet med kartarkivet er det kommet fram en del
interessante  opplysninger.
Sammen med de erfaringer som er gjort med produksjon av
nærkart, danner dette grunnlag for en henvendelse til Nordland
Fylke, kulturavd. / spillemiddeltildelinga. ( se vedlegg)

For lagene har det denne konsekvens:

1.Alle lag bør lage seg en  ENKEL KARTPLAN  ( flere lag har sendt
  inn til kretsen for 2 år siden)

2.Lag med kart som er modne for rehabilitering ( = nysynfaring, digitalisert tegning, nytrykk)  bør snarest ta kontakt med kretsen slik at vi kan lage et forslag.( noen lag har allerede gjort det)
 
3.Med bakgrunn i 1) og 2) bør det lages søknad på spillemidler til rehabilitering.  Kretsen vil forsøke å påvirke slik at disse søknadene får høy prioritet.

4.Kretsen skal bidra slik at kostnadene for laget blir MINIMALE,
videre at man setter opp finansieringa UTEN kommunalt bidrag,
slik at man ikke er avhengig av den kommynale medvirkning.
 

Vi håper laglederne ser grundig på dette, og ønsker tilbakemeldinger  snarest  . ( NB! Kommunale frister i søknadsprosedyren)
 

Korgen, 28.9.2001     Hilsen

Jan G.Buvik, fagkons.
 


Teknisk ansvarlig for denne siden er Trond Sandmo.
Skriv gjerne mail : t-sandmo@online.no