Nordland orienteringskrets
v Eivind Sommerseth

Innkalling til nordnorsk kretsledermøte mellom orienteringskretsene.

Sted: Bodin videregående skole
Tid: Lørdag 11 august kl 16.00

Det er ønskelig at kretsleder, fagkonsulent og eventuelt et annet styrmedlem fra kretsen deltar.

Sakliste

Sak 1.
Generelt om samarbeidet i Nord- Norge. Muntlig innledning ved Jan Gaute Buvik

Sak 2.
Koordinering av arrangement i 2002 og 2003 I 2002 har Alta hovedlandsleir/ hovedløp for ungdom i perioden 9 -15 august.

Etter ruta er det Finnmark sin tur til å arrangere NNM i 2001. Det er i alle falle ikke mulig å forutsette at Alta skal arrangere både NNM og Hovedlandsleir samme året. Er det andre klubber i Finnmark som kan påta seg NNM?

Alternativt bør vi justere på ruta slik at Troms kan påta seg NNM i 2002. Så til tidspunktet. Det er ikke lurt å legge NNM helt inntil eller samtidig med hovedlandsleiren. Vi bør slutte opp om arrangementet i Alta og legge til rette for at flest mulig kan dra dit. Da er det helga før dvs 2- 4 august trolig passer best. Ulempen med denne helga er at den for mange kommer i konflikt med ferien.

Det er jo teorietisk mulig å tenke seg helga 16-18 august, men da blir det for ungdommen å reise direkte fra hovedløpet til NNM og så rett på skolen. Uka etter dvs 23 - 25 august er jo også en mulighet, men da er skolene begynt og det er vanskelig for mange å få fri på fredag. I tilfelle må det da bli konsentrasjon om lørdag og søndag. Dette er også ei helg som er aktuell for KM

Forslag.

Troms arrangerer NNM i 2002 i perioden 2 - 4 august.
Finnmark arrangerer NNM i 2003.

Sak 3.
Midnattssol galloppen i 2003
I Nordland har vi forespurt Sortland, men vi har ikke fått bekreftet at klubben er i stand til å påta seg dette. Et eventuelt felles arrangement mellom Sortland og Harstad kan være en mulighet. Harstad kan kanskje ta et initiativ til et slikt samarbeid

Dersom Troms tar NNM i 2002 vil det ikke bli kollisjon med at kretsen eventuelt også må påta seg NNM i samme året.

Forslag:

Sak 4.
Endring av vedtekter.
Her vil jeg be Troms forberede denne saken. Jeg vil foreslå at vi gjennomgår svarene på spørreskjemaet for å få et inntrykk av hva folket mener. Det vil være fint om vi kan meddele resultatet under stafetten dagen etter.

Sak 5
Gjennomgang av status vedrørende premier og vandrepokaler.Denne saken forberederes av Troms.


Bodø 29.juli 01
Eivind Sommerseth