til lagene

AKTIVITET  SOM  KURS

Mye av den aktivitet som skjer i o-gruppene kan defineres som kurs
etter NOFs kursplan.

Det er sterkt ønskelig at dette blir registrert.
Videre er det et tilbud til lagene å sende rapporten til
Idrettens Studieforbund (ISF) i Nordland og be om voksenopplæringstilskudd  .

Grunnlaget for registreringa er at minst 5 personer eldre enn 14 år
har deltatt i minst 75% av undervisningtimene (inkl. praksis), og at
kurset er definert på minst 12 timer. Tilskuddet utgjør kr. 50.- pr
time, med fratrekk av ca. 100 kr. for adm. i ISF.

Her er ei liste over aktiviteter som vi håper blir registrert og rapportert:

1.  Lagledelse.     Organisering av laget.  Modulnr.   K 3800 L1051     16 timer
   Lagets styremøter,komiteer,etc.

2.  Arr. av løp. (Nærløp,KM,ol.)           Modul nr.  K 3800 A1041    20timer

3.  TUR-O  (tilrettelegging,etterarb.)              K 3800 A1061    16 timer

4.  Rekruttløp         (ledere,funksjonærer mv.)   K  3800S1071     12 timer

5.  Treningsløpsserie   (  Løypelegging mv,  )   K  3800 A 1021   24 timer
 

Bruk vedlagte skjemaer for utfylling.
Deltakerlista:  Husk  fødselsdata.

Ta kontakt hvis noe er uklart.   LYKKE  TIL  !!
 

Korgen, 28.9.2001      Hilsen

Jan G.Buvik,fagkons.
 


Teknisk ansvarlig for denne siden er Trond Sandmo.
Skriv gjerne mail : t-sandmo@online.no