LAGSKONTINGENT

Kretstinget vedtok å holde satsene som siste år. Etter medlemstallene oppgitt fra lagene blir da kontingenten for 2001 som tabellen viser.

Regnskapsfører påpeker at iflg. bilag og bank er det opptil flere lag som står til rest fra 2000 og 1999. Nå kan det være at noen lag har betalt inn, men at beløpet er “skjult” sammen med andre innbetalinger. Vi ber dere kontrollere dette.

Noen lag vil kanskje synes dette er unødig pirk, da det jo dreier seg om relativt små beløp; og kretsens økonomi fortida er god. Det er jo likevel slik at dette er en solidaritets- sak: “En for alle,alle for en”.

Vi håper, og trur, at samtlige vil se at man er tjent med å gjøre sin del av innsatsen.

Vennligst angi med melding hva innbetalte beløp gjelder.Teknisk ansvarlig for denne siden er Trond Sandmo.
Skriv gjerne mail : t-sandmo@online.no