Til lagene

LAGSKONTINGENT

Kretstinget vedtok å holde satsene som siste år. Etter medlemstallene oppgitt fra lagene blir da kontingenten for 2002 som tabellen viser.

Det vil ikke bli utstedt egen giro, så vennligst se nedenstående tabell , og send kontingenten til 4530.12.48222 innen 15.3.2002

Husk å angi hva innbetalinga gjelder.

På forhånd takk.

LAG 2002

Ballangen: 700
Bjerkvik: 700
Bleikvassli: 400
B&OI: 900
Evenes: 400
Fauske: 400
Hamarøy: 400
Hardhaus: 400
Herringen: 700
Kjærstad: 400
Korgen: 900
Lødingen: 400
Leirgutten: 400
Misvær: 400
Mo OK: 900
Nesna: 400
Olderskog: 700
SISO: 400
Sortland: 900
Steigen: 400
Tverlandet: 400
Valnesfjord: 900


SUM: 12500

Korgen, 20.2.2002
Jan G.Buvik,fagkonsulent