NOTAT

fra fellesmøte k-styret,treningsrådet og ung.d. utv. Storjord 13.3.2002

til stede. Eivind S., Eli R:A. , Jan K.V., Reidar H. Per R. Ann Trude M., Marius E., Anders BB. Jan GB.

1.Reidar gjorde greie for detaljene omkring samlinger og viktige løp i sesongen.

"Topp":
Danmark, Østfold-løp, Ytre Namdal, Barents (Finland) NOFs leir, HL Alta, NNM, NM. Reidar/Jan /Arild er ledere. ØK.:
Krets og lag.

"Bredde"
Alstahaug. Her mobiliserer de største laga for fullt. KM Saltdal og Storforshei. NNM.

Kommentert og vurdert av ung.d. og k-styret. Videre adm: Reidar og Jan. 2.Informasjon.
Jan kommenterte nettsituasjonen. Det er helt nødvendig med aktiv innsamling og bearbeidelse av stoff, som derettter gjøres tilgjengelig på nett og i papirform.

Slik blir opplegget:
Trening. Reidar og Anders samarbeider, slik at ungd. gruppa blir aktivisert og stoffet kommer raskt ut. Anders i direkte kontakt med Trond S. som er vår nettansvarlige. Teknisk. Jan K. produserer Terminlista og sprer denne. Annet stoff gjennom Anders som for Trening. Opplysning Eli , Eivind og Jan produserer stoff fra sine områder og lar Anders bearbeide dette for nett.

STYREMØTE
1.Eivind ønsket Eli R.Alterås inn som nytt medlem med ansvar for Opplysningsrådet. Hovedarbeidsområde blir skolene og R 2002.
2.Konstituering. til nestleder ble valgt Jan K.Vatne. Han har heretter anvisningmyndighet.
3.Ref. kretstinget godkjent. NB. B&OI har påtatt seg løypeleggerkurs tidlig på forsesongen. Ansvar: Per R. 4.Stimuleringstilskudd:
Kretsstyret gjorde vedtak om at alle deltakere i HL Alta skal kunne få et tilskudd på kr. 500.- fra kretsen. Lagene melder inn deltakere.

Div. INFO:
"Mo-time" kommer nå i brukervennlig versjon. Det er ønskelig med påmeldinger pr, internett. Undersøkes av Jan K. Div. tilskudd vil lette gjennomføring av en rekke aktiviteter.

Jan GB.