Møte med Arne Kristian Nordhei, B&OI.

Tema:PRE-O......... BODØ.

Interessant og lovende møte.

Arne K. nevnte de mulige samarbeidspartnere han så for seg. Det ble diskutert arr. steder og mulig omfang, samt opplæring instruktører , utstyr, kart, økonomi.

For 2002 ble en enig om slikt opplegg:

1.Kartlegge interesse for samarbeid med "Aktiv hverdag" Bodø komm........ Arne
2.Opplæring: Kurs i Bodø, ved O-kretsen....................................................... Jan
3.Skaffe kart og utstyr...B&OI (?)...................................................................... Arne
4.Startarrangement med pressedekning............................................................ Arne
5.Videre terminliste. Sanmarbeidspartnere/ B&OI........................................ Arne
6.Økonomi: O-kretsen og B&OI tar dette........................................................ Jan


Korgen, 15.3 2002
Jan Gaute Buvik
fagkonsulent