NORDLANDSPORTEN

E 6, grense N.-Trøndelag/Nordland

Telefonsamtale med Gunn Johansen, Indre Helgeland Reiseliv A/S ...75111240
gunn.johansen@ihr.no


tema: "Synliggjøring NOOK"

Gunn J. var på vegne av IHR meget imøtekommende.

Dette er hva en ble enig om for sesongen 2002:

1.Synliggjøring av NOOKs aktiviteter ved senteret slik:
a.Plassering av O-flagg på høvelig sted ute
b.Plassering av A4 plakat ved resepsjonen inne.
c.Utlagt info-ark ved disken, som tilbys/utdeles til interesserte
d.Boks/eske til å legge returlapper i.


2.Info-arket inneholder ei enkel kartskisse, der interesserte kan oppsøke
2-3 poster, og etter kvittering levere inn for å delta i trekning om sesong-premie

3.NOOK har ansvar for alt materiell.

4.Nordlandsporten er behjelpelig med utdeling, ev. svare på spørsmål fra besøkende, samt melde fra om uregelmessigheter ved materiellet.
Korgen, 20.3.2002
Jan Gaute Buvik
fagkonsulent