NORSK LUFTFARTSMUSEUM

BODØ, 14.3.2002

Møte med Bodil Nyaas........... 75507858
bodil.nyaas@luftfart.museum.no

Tema:
"O-løype i museet"

Det ble et meget behagelig møte, der Bodil på vegne av museet så gode muligheter til et samarbeid allerede denne sesongen.
Etter en del drøftinger og ei befaring i den sivile delen av museet, ble en enig om følgende:
Nordland O-krets får organisere og markedsføre ei "O-løype" i museet fra og med 1.juni 2002. Sesongen dette året regnes fram til ca. 1. desember.

Opplegg:
1. På oppslagstavla............ A 4 plakat med info. Kasse/eske til returslipper fra deltakere
2. I museets sivile del........ 6 postmarkører m/ stifteklemme oppsatt på avtalte steder.
3. I resepsjonen............... Kartskisser m/postbeskrivelse ol. Disse tilbys GRATIS sammen med billettene.

Alle direkte kostnader bæres av O-kretsen. Resepsjonspersonalet tar utdeling, svarer på spørsmål fra besøkende, samt ev. tømming av returkassen hvis nødvendig. Etterfylling av kart til utdeling etter behov.

Forslag til kartskisse og markører forelegges museet til godkjenning ca. 1.mai.

I forbindelse med oppstart og avslutning - der det foretas trekning av deltakerpremierhåper en en å få litt blest i media; en oppmerksomhet en antar vil komme såvel museet som O-kretsen til gode.


Korgen, 15.3.2002
Jan Gaute Buvik
fagkonsulent