POLARSIRKEL- SENTERET

E 6, Saltfjellet

Telefonsamtale med leder Bjørnar Brendmo......94813974
post@polarsirkelsenteret.no

Tema:
"Synliggjøring NOOK"

Bjørnar B. møtte henvendelsen fra NOOk med stor velvilje.

Dette er hva en ble enig om:

1.Synliggjøring av NOOks aktviteter sesongen 2002 ved senteret.
a.O-flagg plassert på et høvelig sted ute.
b.Oppslag A 4 et sted nært disken inne.
c.Utlagt i disken informasjonsark som deles ut/tilbys interesserte.
d.Boks/eske til å legge returlapper i ved disken.

2.NOOK har ansvar for alt materiell, også kostnader. Det lages et enkelt kart over et mindre uteområde på info-arket. Her kan interesserte finne 2-3 poster,kvittere for besøk og delta i trekning om premie ved å legge returlapp i kassen.
3.Polarsirkelsenteret deler ut ark, samt svarer på ev. spørsmål. Betjeningen bes også melde fra om ev. uregelmessigheter ved materiellet.


Korgen, 20.3.2002
Jan Gaute Buvik
fagkonsulent