Nordland orienteringskrets

  Referat fra styremøte den 13 mars 2002. Møte nr. 1. 2002.

Møtet fant sted på Storjord i Saltdal

Jan Kåre Vatne, Eli Redal Alterås, Reidar Håpnes, Eivind Sommerseth og Jan Gaute Buvik.

Sak 1:
Konstituering.

Styret fordelte oppgavene slik:

-Eivind Sommerseth er valgt som leder av kretstinget.

Jan Kåre Vatne er nestleder og har ansvar for kontroll og anvisning av regninger + tekniske spørsmål, herunder utarbeiding av terminlista.

-Reidar Håpnes er leder for treningsutvalget.

-Eli Redal Alterås har ansvar for opplysningsarbeidet arbeidet mot skolene.

Sak 2:
Gjennomgang av referatet fra Kretstinget.

Referatet fra Kretstinget ble gjennomgått. Referatet ble godkjent.

Sak 3:
Oppfølging av Handlingsplanen
Handlingsplanen som Kretstinget vedtok ble gjennomgått. Styret vedtok i samsvar med handlingsplanen å ha særlig fokus på rekrutteringstiltak og sportslige utviklingstiltak.

Kretsen vil i 2002 sesongen ha følgende felles treningsaktiviteter:

-Arrangere en bredde  treningsleir for ungdom i  Alstadhaug 3 - 5 mai.

-Formidle deltagelse på Nord-Trøndelag sin treningsleir  26 - 28 mai

-Støtte klubber som sender deltagere til Hovedløpet i Alta med kr. 500 pr deltager.

-Treningsleir i påsken i Danmark.

Videre vil kretsen oppfordre til god deltagelse på kretsmesterskapene og anbefale at arrangørene legger til rette for felles overnatting i  forbindelse med arrangementene.

Kretsen vil også ha fokus arbeidet mot skolene.

Kretsen vil har betydelig aktivitet knyttet til produksjon av kart flere steder i fylket.

Kretsen vil arbeide for å få i gang en viss aktivitet innen PRE-O i fylket.

Det har her - etter styremøtet - vært positive møter med Nordland funksjonshemmedes forening og  Valnesfjord Helsesportsenter.

Kretsen vil også arbeide med flere tiltak for å synliggjøre O-Sporten i fylket. Kretsen vil minne klubbene om at TUR-O er viktig for å synliggjøre O-sporten samtidig som det kan være god økonomi for klubbene i et godt TUR-O-opplegg.

 
Bødø den 22 mars 2002.


Eivind Sommerseth

Referent