FUNK.HEM. RANA

telefonsamtale med Liv-Karin Rørvik , TFF Rana. ............ 75146006

Tema:
Funksjonshemma tilbys orientering som aktivitet.

Liv-Karin R. var meget interessert i tilbudet.

Forslag:

MO OK gjør sine aktiviteter tilgjengelig ved å sende terminliste til Liv,som vil legge den inn i Aktivitetskalenderen. TFF har egen "Friluftsgruppe" som vil være den naturlige organiserte del. Deltakere vil opptre som enhver annen, dvs. betale startavgift/medlemsskap, gjennomføre ved egen hjelp , ha ansvar for egen gruppe.

Mo OK vil stille med "instruktør " ved behov.

MO OK sin kontaktperson er: Jan Kåre Vatne, ........ 75131980