SALTDAL 2002

Møte 15.3.2002 med Åge Kristoffersen, UIL Heimhug

Tema: Samarbeidstiltak sesongen 2002

Møtet var basert på tidligere kontakter.

Det ble gjort greie for de planer kretsen arbeider etter mht. muligheter i Saltdal. Åge K. uttalte seg positivt på vegne av sin klubb.

Det ble gjort avtale på følgende:

1.KM løp 15.-16. 6 2002. UIL Heimhug er samarbeidspart med ansvar for avtaler grunneiere 15.6 , noe funksjonærhjelp begge dager, noe opplæring i arr.teknikk, samt at alt av salg/servering blir i varetatt av klubben. Inntekter derfra tilfaller i sin helhet UIL Heimhug.

2.TUR-O.
NOOK skaffer til veie tilstrekkelig postmateriell og annet utstyr til en oppstart av TUR-O i Saltdal fom. ca. 20.6.2002. NOOK er også behjelpelig med opplæring, samt utsetting av poster, videre med opptrykking av kart. UIL Heimhug har all markedsføring, salg, merker/premier,statistikk mv. Økonomi: UIL Heimhug vil få tilskudd fra det kommunale FYSAk-engasjementet. NOOK vil dekke opplæring samt praktisk hjelp.

3.Medlemsskap i NOOK
UIL Heimhug vil vurdere medlemsskap i O-kretsen. Klubben vil da motta en startpakke.


Korgen, 18.3.2002
Jan Gaute Buvik
fagkonsulent