VALNESFJORD HELSESPORTSENTER

14.3.2002
Møte med 5 stk. fra personalet innkalt av Jakob Djupvik. Møtet ble meget interessant og givende.

Tema:
"PRESISJONS-ORIENTERING"(PRE-O)

Ottar redegjorde for sentrets arbeid med orientering. Denne syntes meget omfattende og profesjonell. Såvel reine barnegrupper som voksne behandlingsgrupper bruker opplegget. Sentert har egen TUR-O.

Det ble nå tatt en kort runde på info omkring PRE-O. Personalet kjente til ideen fra før, og opplegget vant umiddelbar tilslutning.

Jakob D. så for seg et par utfordringer, og noen muligheter. Jan GB. kommenterte.

1.
Kart 1.
Det er nødvendig med et eget PRE-O kart over området lysløypa, som vil bli asfaltert i 2002. Nordland O-krets kan utføre dette arbeidet f.eks. som del av et kurs..
Kart 2.
Det er behov for oppdatering av nærkart 1:5000 i området sentret til alpinbakken, 1,5-2 kvkm. ( til bruk ved begynneropplæring) Nordland O-krets kan ta denne produksjonen etter nærmere avtale med Fauske kommune om ev. nærmiljømidler.

Kart 3.
For Ski-O og viderekommen TUR-O er det nødvendig med rehabiliteringav kartene "Halsvatn" og "Halshaugan"Sentret avklarer eiendomsforhold og går i forhandlinger med Valnesfjord IL om dette.

2.
Kurs 1.
Nordland O-krets kan arrangere SYNFARINGSKURS ved sentret. Sentret kan stille med fasiliteter for kurset ( 1-2 dager)

Kurs 2.
Nordland O-krets kan bidra med instruktør for personalet og klienter Sentret har fast kurs for RULLESTOLBRUKERE på seinsommer.

3.Ressurssenter.
Sentret kan på sikt operere som ledende i Nord-Norge på PRE-O, herunder også som arrangør av konkurranser.. Det bør kjøpes inn noe utstyr,eks. kartstativ,kompass,postmarkører.

4.Medlem i O-kretsen
Sentret bør innen relativt kort tid kunne bli formelt medlem av NOOK./NOF Bør avklares i ledelsen og omsøkes via Nordland Idrettskrets.


Korgen, 15.3.2002
Jan G.Buvik,fagkons.