til lagene

MOTIVASJONS-MØTER

I løpet av vinteren ønsker kretsen å gjennomføre det vi kaller
MOTIVASJONSMØTER med alle lag som måtte være interessert.

Møtene skal være som en kilde til inspirasjon for medlemmene i
laget, slik at man lettere kan gå videre i detaljplanlegging og få
personer  til å ta ansvar for deler av aktivteten.

Møtene skal holdes i lagets eget nærområde, på kveldstid i midt-
uker, slik at det ikke er snakk om å bruke helger.

Videre er det slik at de lag som måtte ønske å gå videre etter den første  sk.  "Framtidskveld"  kan gjøre det som en opplæringsdel, (organisasjonsutvikling), og dermed oppnå økonomisk støtte fra
Idrettens Studieforbund  (ISF)  på inntil kr. 3.500.-

Laget skal selv definere sitt utgangspunkt og sine mål. På "Framtidskvelden" blir det invitert en person fra ISF i tillegg til noen fra
kretsstyret.  Man tar deretter stilling til hva en vil gå videre med.

Kretsen ønsker nå tilbakemelding fra lag som i utgangspunktet
ønsker å ha en slik "Framtidskveld", når og hvor  den kan finne sted.
 

Vi ser fram til å motta innspill.
 

Korgen, 28.9 2001      Hilsen

Jan G.Buvik, fagkons.
 


Teknisk ansvarlig for denne siden er Trond Sandmo.
Skriv gjerne mail : t-sandmo@online.no