NÆRKART  /  SKOLEKART
kommunevis oversikt Nordland.
Produsert av NOOK Gitt tilbud NOOK Gitt tilbud NOOK REST
Alstahaug             4 Lurøy                 6 Sortland                  5 Bindal                 3
Vega                     1 Rødøy                7 Skjerstad                1  Røst                    1
Sømna                  3 Leirfjord           4 Vevelstad                1 Værøy                 1
Brønnøysund       1 Dønna               4 Nesna                      5 Moskenes            2
Grane                   4 Meløy                2 Vefsn                       5 Flakstad             2
Hattfjelldal          4 Herøy                1 Fauske                    7 Vågan                4
Hemnes                5 Gildeskål          3 Bodø                      10 Tjeldsund          1
Rana                  15 Hamarøy           3 Steigen                    4 Træna               1
Saltdal                 5 Beiarn               1 Evenes                    1 Hadsel               2
Sørfold                 5   Tysfjord                 3 Øksnes              3
Hamarøy             2   Lødingen                2 Andøy               3
Narvik               11      
Vestvågøy         10      
Bø                       3      
Ballangen           3      
kommuner:  15 kommuner:    9 kommuner:     11 kommuner:  11
kart:             74 kart:              31 kart:                44 kart :            23

Kommentar:  Som en ser, er det god eller tilfredsstillende dekning  i  25-26 av fylkets 45 kommuner. Gjenstående er da   ca. 55 kart i nærmere 20 kommuner.

Hovedutfordringen med å få dette til å lykkes er på et eller annet vis å avhjelpe den meget anstrengte kommuneøkonomien, som medfører at selv meget gunstige tilbud på produksjon blir betakket.

Korgen,  21.9.2001     for  NOOK

Jan Gaute Buvik,  fagkons.