Rapport om gjennomføringen av nordnorsk mesterskap i orientering  2001.

Av Eivind Sommerseth, kretsleder i Nordland O-krets.

Selv om jeg var involvert i arrangementet har jeg summert opp en tilbakemelding på årets NNM-arrangement. Den er basert dels på egne observasjoner, men mest på tilbakemelinger  jeg fikk under og etter arrangementet.

Fredag 10 august 01 ble det arrangert et sprintløp i Hammarlia. Løpet var ikke en del av mesterskapet. Det deltok ca 95 løpere hvorav ca 10 brøt. Løpet var en nyskapning og fikk god respons fra deltakerne. I evalueringen  i etterkant ble det  dette nevnt av flere som eksempel på fredagsarrangement i forbindelse med mesterskap. Den lengste løypa var kanskje litt vanskelig med det kartet som ble tilbudt. Vi hadde håpet på litt bedre deltagelse.

Lørdag 11 august 01 deltok 180 i mesterskapet, hvorav 9 brøt eller ble disket.  I tillegg deltok 28 i småtrollarrangementet. Dette betyr en liten tilbakegang fra de siste årene. Løypene var lagt på et nytt kart. Både kartene og løypene var gode. Regnet gjorde løpet tungt for noen.

Arrangementet var lagt til Festvåg utenfor Bodø og var et fellesarrangement med  velforeningas fiskefestival. Fellesdelen fungerte greit.

Søndag 12 august 01 deltok 42 stafettlag. I stafettene deltok 7 personer som ikke var med i løpene lørdag. Stafetten ble gjennomført på en meget god måte. Løypene var gode og selve riggingen av stafetten fungerte fint.

Dessuten deltok 30 i småtroll og 17 i direktepåmeldte N og C løp. Kirsten Limstrand hadde opplegget for småtroll. Hennes opplegg ble godt mottatt og fikk ros fra flere. Spesielt ble opplegget med fotoorientering på søndag omtalt positivt.

Takk til Carl Bamse Bjørseth, Arild Hegreberg og Per Rekkedal for gode løyper uten feil.

Pressedekningen har vært god. Via Internett kom resultatlistene ut til avisene i god tid før deadline. Mange av landsdelens aviser hadde omtale av mesterskapet. Bodøavisene hadde helsides oppslag. Lars Flydal fra BUL Tromsø som vant NOF`s pokal blir omtalt i Veivalg.

O camp fungerte greit. Ca 85 personer overnattet der.

Banketten var godt besøkt. Det ble servert god mat og opplegget var greit. Det er gitt god tilbakemelding på årets bankettarrangement fra mange klubber og enkeltpersoner. Noen syntes dog at prisen var litt høy.

Alt i alt vil kretsleder takke B&OI for et godt gjennomført arrangement.

Bodø 27 august 2001.