"O-TRIM" R 2001

Noen lag har arrangement som år om annet aktiviserer flere hundre deltakere.

Dette kan være : Fellesmarsjer, “Toppen-turer”, ol. Vi mener at disse kan gis noen enkle kartposter i tillegg. Da vil vi nærme oss en enkel form for "TUR-O"

Ved en slik arrangementsform vil deltakerne få inn begreper om kart (kompass), og "O-TRIM" er en realitet.

Vi håper et antall lag i kretsen vil iverksette "O-TRIM" som del av sin virksomhet.

2001 JGBTeknisk ansvarlig for denne siden er Trond Sandmo.
Skriv gjerne mail : t-sandmo@online.no