R 2001 - "O-TROLL I"

Et opplegg for gjennomføring på lagsnivå.

Dette er et leirtilbud for yngre, uerfarne . Eksempel: Nybegynnere i laget,skoleklasser, grupper av speidere, 4 H m.fl. Aldersgruppe ca. 9-13 år, altså 4.-7.klasse.

Base:
Ei hytte,et grendehus /skole e.l. med greitt terreng rundt. Oppdatert nærkart må finnes.

Ledelse:
Gruppa ledes av lærer, rekruttansvalig, leder i organisasjon, gjerne sammen med foreldre.

Gruppa:
Denne har selv ansvar for: Transport, mat og overnatting.Nødvendige forberedelser ang. kartopplæring/friluftsliv.

Laget ev.
O-gruppa: Ansvarsområde:
1. Et kveldsprogram for grupper. Eks. "Natt-tur" m.lykt "Spøkelsesjakt" "Oppdagelsesreise" Hensikten er “å finne noe”. Enkel, tegnet kartskisse.

2. Dagsopplegg, individuelt / par.
a. Merka løype 1-1,5 km - 5-6 poster. Meget enkel.
b. Fra hver post i a. settes en fripost på stor deltalj i avstand 50- 100 m.
c. Hvis mulig: 2-mansstafett 3-4oom. Helst EKT. Ev. individuell EKT-rundløype. O-kart, helst 1:5000

Hvis kapasitet:
Laget gir gruppa kveldsaktiviteter i form av kartpuslespill, arbeidsark, o-fortelling ol. Lysbilder, o-video, dataspill hvis tilgjengelig.

Viktig målgruppe er skoleklasse med lærer/assistent. Disse kan ta dette som enovernattingstur i sin arbeidstid. De vil sette pris på et tilrettelagt tilbud.

Her kan altså en klubb drive aktivt rekrutteringsarbeid og få presentert sine aktiviteter samtidig

2001 jgbTeknisk ansvarlig for denne siden er Trond Sandmo.
Skriv gjerne mail : t-sandmo@online.no