R 2001 - "O-TROLL 2"

Dette er ei samling med overnatting for barn/unge med noe erfaring med kart og kompass; eks. tidligere gjennomført N-kurs, deltakelse i treningsløp, “O-TROLL I” mv. Aldersgruppe ca. 9-13 år dvs. 4.-7 klasse.

Leiren arrangeres av O-kretsen i samarbeid med lag ev. skoler.

Tidspunkt: september måned

Varighet: ca. 1 døgn ; ettermiddag til ettermiddag.

Innhold:
- temaer innen friluftsliv/naturopplevelser (grotting,klatring,padling) hovedvekt på O-tekniske varianter inkl. EKT.
- organisering i grupper/patruljer og individuelt
- oppgaveløsninger/leker/spill
- matstell og overnatting

Økonomi: Kretsen dekker alle utgifter, unnatt reiser

Leiren blir bekjentgjort direkte til lagene, som bør bruke denne muligheten til ekstra motivering for aldersgruppa 9-13 år tidligere i sesongen.

2001 jgbTeknisk ansvarlig for denne siden er Trond Sandmo.
Skriv gjerne mail : t-sandmo@online.no