O-TRIM 2002


Noen lag har arrangement som år om annet aktiviserer flere hundre deltakere.

Dette kan være : Fellesmarsjer, Toppen-turer, ol.
Vi mener at disse kan gis noen enkle kartposter i tillegg. Da vil vi nærme oss en enkel form for TUR-O

Ved en slik arrangementsform vil deltakerne få inn begreper om kart (kompass), og O-TRIM er en realitet.

Vi håper et antall lag i kretsen vil iverksette “O-TRIM” som del av sin virksomhet.

2002 JGB