O-TROLL 1

Et opplegg for gjennomføring på lagsnivå.

Dette er et leirtilbud for yngre, uerfarne . Eksempel: Nybegynnere i laget,skoleklasser, grupper av speidere, 4 H m.fl. Aldersgruppe ca. 9-13 år, altså 4.-7.klasse.

Base:
Ei hytte,et grendehus /skole e.l. med greitt terreng rundt. Oppdatert nærkart må finnes.
Ledelse:
Gruppa ledes av lærer, rekruttansvalig, leder i organisasjon, gjerne sammen med foreldre.

Gruppa. Denne har selv ansvar for: Transport, mat og overnatting. Nødvendige forberedelser ang. kartopplæring/friluftsliv.
Laget ev.
O-gruppa. Ansvarsområde: Et kveldsprogram for grupper. Eks. Natt-tur m.lykt Spøkelsesjakt Oppdagelsesreise Hensikten er å finne noe. Enkel,tegnet kartskisse.

Dagsopplegg, individuelt / par.
Merka løype 1-1,5 km - 5-6 poster. Meget enkel. Fra hver post i a. settes en fripost på stor deltalj i avstand 50- 100 m. Hvis mulig: 2-mansstafett 3-4oom . Helst EKT. Ev. individuell EKT-rundløype. O-kart,helst 1:5000
Hvis kapasitet:
Laget gir gruppa kveldsaktiviteter i form av kartpuslespill, arbeidsark, o-fortelling ol. Lysbilder, o-video,dataspill hvis tilgjengelig.

Viktig målgruppe er skoleklasse med lærer/assistent. Disse kan ta dette som en overnattingstur i sin arbeidstid. De vil sette pris på et tilrettelagt tilbud.

2002 jgb