O-TROLL II


Dette er ei samling med overnatting for barn/unge med noe erfaring med kart og kompass ; eks. tidligere gjennomført N-kurs, deltakelse i treningsløp, O-TROLL I” mv. Aldersgruppe ca. 9-13 år dvs. 4.-7 klasse.

Leiren arrangeres av O-kretsen , mens det er lagene på stedet som har de praktiske gjøremål., i samarbeid med ev. skoler.

Tidspunkt:
september måned

Varighet:
ca. 1 døgn ; ettermiddag til ettermiddag.

Innhold:
- temaer innen friluftsliv/naturopplevelser (grotting,klatring,padling) hovedvekt på O-tekniske varianter inkl. EKT. organisering i grupper/patruljer og individuelt oppgaveløsninger/leker/spill matstell og overnatting

Økonomi:
Kretsen dekker alle utgifter, unntatt reiser Det søkes ekstern finansiering, Fylket,Frifo, NIK og NOF

Leiren blir bekjentgjort direkte gjennom lagene, som går inn og bruker denne muligheten til ekstra motivering for aldersgruppa 9-13 år tidligere i sesongen.

2002 jgb