Referat fra FAGDAG 3.2.2001

Noe over 20 deltakere fra 7 lag.
Gjest: Astrid Waaler Kaas, NOF sentralt

Kretsleder Eivind Sommerseth innledet med et kort resyme av sine personlige inntrykk av sesongen 2000.

Astrid W.K. holdt et innlegg over temaet Rekrutteringsåret 2001 . NOF sentralt har fulgt opp vedtakene fra Forbundsting og Kretsledermøte 2000. Det er satt av betydelige økonomiske midler og personressurser til arbeidet, inklusive fagkonsulentene i kretsene. Rekruttering er første prioritet.

Fagkonsulent Jan G.Buvik presenterte deretter et detaljert opplegg for R 2001 Fra de 7 lagene som var tilstede ble det uttrykt støtte for planene, som nok er “dristige, men realistiske”.

Neste økt inneholdt informasjon omkring kretsens NETTSTED, og utviklinga av dette. IT-medarbeider Trond Sandmo gjorde greie for dette, og kom med anbefalinger for framtidig satsing.

Videre ble det lagt fram interessante tanker omkring kretsens kartarkiv. Det foreligger gode muligheter for å legge ut også dette elektronisk, med de mange fordeler dette vil innebære. Det gjenstår avklaringer overfor eiere og rettighetshavere. Kartmedarbeider Sigmund Berglund vil fortsette dette.

Jan K.Vatne fra Mo Ok viste mulighetene for forenklet teknisk avvikling av små løp med sitt nylagete “MO time”. Programmet er ikke ferdig til allmenn bruk, men sesongen 2001 vil det bli benytta.

Siste del av fellestida ble brukt til å gjennomgå terminlister og forslag til opplegg for samlinger. Videre ble deler av ungdommsamlinga presentert av kretstrener Reidar Håpnes. De 4 tilstedeværende fra ungdomsgruppa kom med nyttige innspill.

Før middag ble det tradisjonelle “Kveldsløpet”avholdt. Området Saltstraumen presenterte seg stille og kaldt, måneskinnsopplyst. 12-14 deltakere prøvde seg på 2-3 km nattløype på ikkesynfart svartkvitt kart 1:5000. Som vanlig avstedkommer slike arrangement forskjellige løsninger, noe som ble behørig kommentert under premieutdelinga i forbindelse med fellesmiddagen.

2001 jgb.Teknisk ansvarlig for denne siden er Trond Sandmo.
Skriv gjerne mail : t-sandmo@online.no