Nordland orienteringskrets
Styremøte
 
Referat fra styremøte den 14 september 2001 kl 18.00 -2000

Sted:   Valnesfjord helsesportssenter.

Til stede: 
Jan Kåre Vatne, Arild Hegreberg og Eivind Sommerseth fra styret.
Fagkonsulent Jan Gaute Buvik
Ingar Solberg hadde meldt forfall, men hadde kommentert enkelte saker skriftlig.

Sak 1  Referat fra styremøte den 16 juni 2001. 
Referatet er tidligere utsendt. Referatet godkjennes.

Sak 2  Økonomisk gjennomgang
Kartaktiviteten har gått som planlagt. Narvik kommune har ikke innbetalt kr. 75000.- Purring er sendt.
Øvrig aktivitet er også i henhold årsplan. 
Likviditeten er tilfredsstillende.
Styret anmoder om å få tilsendt regnskapsrapport snarest.

Sak 3  Foreløpig oppsummering av sesongen 2001.
Saken ble av tidsmessige grunner utsatt.

Sak 4  Vedtektsendring for NNM i orientering.
Styret går inn for at vedtektene endres i følgende retning:
  
Det innføres en veteranklasse i stafett. Alderssummen  kan diskuteres.

Styret ønsker primært 10 års aldersintervaller i individuelle klasser over D/H35, men kan akseptere dagens ordning med 5 års intervaller. En bør i tilfelle søke å forenkle arrangementet ved at flere klasser enn i dag  kan løpe samme løype. For øvrig vises det til spørreundersøkelsen tatt opp i forbindelse med NNM i 2001.

Sak 5  Terminliste for 2002 - Større arrangement i landsdelen i de nærmeste årene.

Viser til referat fra nordnorsk kretsledermøte den 11 august 2001.
 
Styret tilbyr Harstad og Bjerkvik administrativ støtte i forbindelse med at disse er oppfordret til å påta seg Midnatssolgaloppen i 2003.

IL Forsøk kan ikke påta seg arrangement av NNM i 2002. Forespørselen går nå videre til Bardu eller Sørreisa. Aktuell dato er 16 17 og 18 august.
 
Barentskampen for 2002 er fastsatt til 9 og 10 juni. Den skal gå i Finland.
 
Hovedløpet og O-landsleir for ungdom går i Alta 9 -15 august.

Styret har videre følgende skisse til terminliste for kretsen, som vi ber klubbene om å uttale seg til.
 
Første løpet i Saltenkarusellen går i Bodø tirsdag 7 mai. Edvin Berg anmodes om å utarbeide forslag for senere arrangement.

Bodømesterskapet settes til 25 og 26 mai

KM - vår legges til Saltdal 15 og 16 juni

KM - høst legges til Mo 31 august og 1 september

Saltendilten legges til 15 september 

Det planlegges ei treningssamling våren 2002 i området Alstadhaug. Aktuelle datoer er 26-27 og 28 april.

Etter at disse datoene er fastsatt vil datoer for andre arrangement i Helgelandsræset, O- foten  og Saltenkarusellen bli fastsatt.
 

Sak 6 Utdanningsaktiviteter i 2002
Jan Gaute og Eivind  har hatt møter med Nordland fylkeskommune, Utdanningsdirektøren og Forum for natur og friluftsliv vedrørende skolerettede tiltak i 2002. Kretsen har fått god tilbakemelding på de foreslåtte tiltakene. Ambisjonen er å ha en aktivitet i 2002 som minimum er på samme nivå som i 2001. Endelige søknader vil bli utarbeidet.

Sak 7  Kartproduksjon i egen regi
Det vises til utsendt saksframlegg. Styret vedtar at dette legges til grunn for arbeidet videre.

Sak 8 Eventuelt.  
Ingen saker ble fremmet.
 

Bodø den 15 september 2001
Eivind Sommerseth
Referent