REKRUTTERINGSTILTAK I LAGENE R 2001

Omtrent halvparten av lagene i kretsen har et aller annet tiltak beregna spesielt på begynnere.

N-kurs
Dette har lang tradisjon. Barn/voksne deltar i korte innføringskurs; i egne grupper eller felles, for deretter å prøve kunnskapene i enkle N-løyper.

Rekruttløp
De seineste åra har vi hatt mange virkelig bra arrangement i kretsen. De kan hete "Skogstroll" "Skattejakt" "O-karusell" "Stifinner`n" ol. Tiltakene er beregna på barn ca. 6-12 år . I en del tilfeller er de klart noe arbeidskrevende, men gir gode resultat når de er kommet i drift. Som bieffekt blir gjerne noen foreldre engasjert.

Vi antar at lagene vil bringe disse tiltakene videre fram dette REKRUTTERINGSÅRET, Det anbefales at man kvalitetssikrer så godt det lar seg gjøre, slik at ingen tilfeldigheter får ødelegge ellesr gode opplegg.

Oppfølging
Her er det nok slik at bare et fåtall lag har sett seg mulighet til å gjøre den videre deltakelse enkel (og interessant?) nok for de som har kommet med i første omgang. Tiltakene kan være arbeidskrevende, og kanskje har en ikke personer nok til å ta seg av alle gjøremål. Vi håper at lagene kan sette minst en person på dette arbeidet, slik at en grei overgang til aktiv o-løping kan sikres. Muligens fins noen ungdommer som kan utføre i alle fall deler av slike oppgaver.

C-løype
Fra flere lag meldes det nå at en vil se til at overgangen til ak-tiv o-løping kan lettes ved at "C-nivået" får egen kvalitetssikret løype. Dette gjøre i praksis ved at løypeforslag foralle lagets treningsløp utarbeides av 1-2 personer, som har N og C -deltakere som sin målgruppe. VI anbefaler at alle lag med egne treningsløp ser på sine muligheter.

PR / synliggjøring
Kanskje er tradisjonen slik at de fleste lag er noe beskjedne når det gjelder å bringe sine tiltak ut til publikum. En viktig arena også her er SKOLEN. Vi vil ogå nevne SFO (skolefritidsordninga), ev. miljø av skifolk/skiskyttere, speidere, 4 H. Kjente metoder er oppslag, brevark til utdeling,nærradio.Kan laget få minst ett (stort) oppslag i lokalavisa tidlig på sesongen, er dette ei viktig drahjelp.

Sosialt
Samlinger ved et bål, mat/drikke, kanskje noen leker; dette er tiltak som er enkle,men fungerer utmerket som sosial kontaktskaping. Har laget noen "fremmelige ungdommer", så la dem slippe til med noe sprøtt. Hvis man får kjente personer til å stille opp, kan disse skape mye oppmerksomhet. "Kjendisløp" ol.

2001 jgbTeknisk ansvarlig for denne siden er Trond Sandmo.
Skriv gjerne mail : t-sandmo@online.no