sKOOLe sprinten

Dette skal være lagenes fremste tiltak overfor skolene denne sesongen.

Opplegget består i:

1. Opprette kontakt med aktuelle lærere i 5.-7.klassene NB ! Det er fritt opp til lagene og skolene i samarbeid å tilby opplegget også til ungdomsskoleklasser.
2. Etter avtale holdes (kort) innføringskurs for lærere ev. m.klasse.
3. Eget skoleløp avholdes i juni ev. september:
a. N-løype ca. 1-1,5 km MEGET ENKEL. Her er det åpen deltakelse, uten tidtaking.
b. C-løype ca. 1,5-2,0 km ENKEL. Tidtaking, helst EKT. Klasser D/H 11, 12, 13. ( ev. også u.skolen) DETTE ER LAGETS ANSVAR.

Arrangementet bør ha en MEGET "FESTLIG" RAMME, med speakertjeneste, løperdrikke, premieseremoni mv. DETTE ER SKOLENS ANSVAR:

Lagene har ansvar for teknisk avvikling sammen med lærerne. Det er nødvendig å avklare kostnadsfordeling på kartutgiftene. EKT kan lånes fra kretsen eller nabo-lag.

Premiering: NOF sentralt dekker - klassediplomer ca. 5 skole premier trekkes 5000.- som klassepremie

Lagene bes vurdere premiering ut over dette etter avtale med skolen.

I tillegg bør lagene benytte denne muligheten til å gjøre kjent de tilbud som finnes for å delta i lagsvirksomhet seinere, ved f. eks. å invitere til treff med noe o-aktivitet. jfr. O-TROLL I og II.

2001 jgb