"SKOLE SPRINTEN" R 2001

Dette skal være lagenes fremste tiltak overfor skolene denne sesongen.

Opplegget består i:

1. Opprette kontakt med aktuelle lærere i 5.-7.klassene NB ! Det er fritt opp til lagene og skolene i samarbeid å tilby opplegget også til ungdomsskoleklasser.
2. Etter avtale holdes (kort) innføringskurs for lærere ev. m.klasse.
3. Eget skoleløp avholdes i juni ev. september:
a. N-løype ca. 1-1,5 km MEGET ENKEL. Her er det åpen deltakelse, uten tidtaking.
b. C-løype ca. 1,5-2,0 km ENKEL. Tidtaking, helst EKT. Klasser D/H 11, 12, 13. ( ev. også u.skolen)

Arrangementet bør ha en MEGET “FESTLIG” RAMME, med speakertjeneste, løperdrikke, premieseremoni mv.

Lagene har ansvar for teknisk avvikling sammen med lærerne. Det er nødvendig å avklare kostnadsfordeling på kartutgiftene. EKT kan lånes fra kretsen eller nabo-lag.

Premiering: NOF sentralt dekker
- klassediplomer
- ca. 100 ind. premier trekkes
- kr. 5000.- som klassepremie trekkes

Lagene bes vurdere premiering ut over dette etter avtale med skolen.

I tillegg bør lagene benytte denne muligheten til å gjøre kjent de tilbud som finnes for å delta i lagsvirksomhet seinere, ved f. eks. å invitere til treff med noe o-aktivitet.

2001 jgbTeknisk ansvarlig for denne siden er Trond Sandmo.
Skriv gjerne mail : t-sandmo@online.no