STIMULERINGSTILSKUDD 2001. R 2001

1. Rekrutteringstiltak. Lagsnivå.
a. Pr. deltaker 10-20 år , tren.løp 3 ggr./ n-kurs 3 ggr. kr. 10.-
b. Pr. klasse skoleløp/cup 11-16 år Kr 100.-
c. Pr. avholdt O-troll leir ( 10-13 år) Kr 500.-

2. Løpsdeltakelse.Lagsnivå.
a. Pr. deltaker N-klassene,( minst 3 kretsløp) kr. 20.-
b. Pr. deltaker C-klasser 11-16 år. (3 løp.) kr. 20.-
c. Pr. deltaker B/A-klasser 11-20 år(3 løp) kr. 50.-

3. TUR-O. Lagsnivå.
a. Økning min. 10 % fra 2000 kr. 300.-
b. Økning min 20 % fra 2000 Kr. 600.-
c. Økning min 30 % fra 2000 Kr. 1000.-
Merk. Minimum solgte konvolutter er kr 30.-

4. Utdanning. Lagsnivå.
a. Rapporterte kurs V.O./ NOF-godkjente pr. time kr 10.-
b. Trenerutdanning , pr. deltaker TRENER I kr. 1000.-

Nye lag
Innmeldt i kretsen. Materiell og lignende. Kr. 2000.-

MERK: Kretstinget vedtok et budsjett på : kr. 30.000.-

2001 jgb
Fagkons.Teknisk ansvarlig for denne siden er Trond Sandmo.
Skriv gjerne mail : t-sandmo@online.no