STIMULERINGSTILSKUDD 2002.


1. Rekrutteringstiltak. Lagsnivå.

a. Pr. deltaker 10-20 år , tren.løp 3 ggr./ n-kurs 3 ggr. kr. 10.-
b. Pr. klasse skoleløp/cup 11-16 år kr. 100.-
c. Pr. avholdt O-troll leir ( 10-13 år) kr. 500.-

2. Løpsdeltakelse.

a. Pr. deltaker N-klassene,( minst 3 kretsløp ) kr. 20.-
b. Pr. deltaker C-klasser 11-16 år. (3 løp.) kr. 20.-
c. Pr. deltaker B/A-klasser 11-20 år(3 løp) kr. 50.-

3. TUR-O.

a. Økning min. 10 % fra 2000 kr 300.-
b. Økning min. 10 % fra 20% kr 600.-
c. Økning min. 10 % fra 30% kr 1000.-
Merk. Minimum solgte konvolutter er 30.

4. TRENING

Støtte til trener/trenergruppe for 10-20 år Etter søknad.

4. Utdanning.

a. Rapporterte kurs V.O./ NOF-godkjente pr. time kr 10.-
b. Trenerutdanning , pr. deltaker TRENER I kr. 1000.-

Nye lag

Innmeldt i kretsen. Materiell og lignende. Kr. 2000.-


MERK: Kretstinget vedtok et budsjett på : kr. 20.000.-


Jan G.Buvik, fagkonsulent