Nordland orienteringskrets
Innkalling til styremøte

Tid:  Fredag 14 september 2001 kl 17.30
Sted: Mest sannsynlig Helsesportssenteret i Valnesfjord. (Vi må være ferdig til kl 1915. Oppmøte til KM i nattorientering starter i Fridalen kl 20.00.

Saksliste 

Sak 1. Referat fra forrige møte 
Det er ikke kommet merknader og referatet foreslås godkjent.

Sak 2. Økonomisk gjennomgang. 
Jan Gaute forbereder regnskapsrapport. Denne sendes om mulig ut før møtet.

Sak 3. Foreløpig oppsummering av sesongen 2001.
Dette tar vi muntlig etter innfallsmetoden. Særlig bør vi se på hvordan rekrutteringsaktivitetene har forløpt i år.

Sak 3. Vedtektsendring til NNM i orientering.
Det vises til referat fra nordnorsk kretsledermøtet den 11 august 2001 og til gjeldene vedtekter. ( De siste ble sendt ut i forbindelse med NNM.)
Det vises også til spørreundersøkelse  tatt opp under NNM 2001. Denne er sendt ut som egen mail.
Saken vil bli behandlet i forbindelse med nasjonalt kretsledermøte i Oslo i november.

Sak 4. Terminliste for 2002. - Større arrangement i Nord-Norge de nærmeste årene.
Jan Gaute forbereder saken til dette møtet. Se også referat fra nordnorsk kretsledermøte den 11. august 2001.

Sak 5. Utdanningsaktiviteter 
Det vises til sak som sendes ut fra Jan Gaute vedrørende skolerettede aktiviteter.

Sak 6. Kartproduksjon i egen regi.
Det vises til sak sendt ut fra Jan Gaute.

Sak 7.  Andre saker/ Eventuelt.

Eivind Sommerseth
01092001