REKRUTTERINGSÅRET 2001 Nordland O-krets

Forslag til tiltak for aldersgruppene 10-12 år, 13-16 år og 17-20 år. Tallfestinga viser et minimum

Lagene

Lagene og kretsen

Kretsen

N-kurs Tren.løp Rekruttløp Skoleløp Nærløp og Kretsløp "Barnas TURO" O-TROLL leire Ungdoms

samlinger
12 lag 150 delt. 14 lag 550 delt. N: 20 løp K: 8 løp 80 delt. 20 skoler 1000 delt. 12 leire 150 delt. 5 samlinger30 delt.
Forslag andre rekrutteringstiltak. Tallfestinga er et minimum.

Lagene

Lagene og kretsen

Kretsen

TUR-O "O-trim" Lage nærkart Kurs Andre org. Nye områder
18 lag 15 % økning 5 lag 130 5 kommuner 15 kart 8 kurs 80 delt. FRIFO Bedrifter 50 delt. 1 nytt lag
Forklaringer:

FYSAK:
Et opplegg for fysisk aktivitet igangsatt av fylket, der nå ca. 25 kommuner er med. Her er muligheter for ekstra PR og midler til annonsering/ oppstart av TUR-O og lignende. Kontakt: Kommuneadm./ helseetaten

FRIFO er de organisasjoner tilknytta Friluftslivets Fellesorganisasjon, i vårt område Vil det si: speidere, 4 H, røde kors , Folkesport (turgåere), Jeger&fisk,Turistfor.

“O-trim”:
Noen klubber har varianter av TUR-O som går mer på fellesmarsjer, turer på topper og lignende. Disse bør absolutt komme med.

Rekr./skoleløp:
Løp eller øvelser spesielt tilrettelagt for rekrutter 10-16 år,ev vdg.17-20 år kanskje helst for skoleklasser i samarbeid med lærere.

O-troll I:
Samling med 1 overnatting for aldersgruppa 10-13 år. Kan med fordel arrangeres for skoleklasser ( 5.-7) med lærere/ foreldre.

Tall.
Tallene i parentes ( -) skal angi antall deltakere i aldersgruppa 10-20 år.Unntaket er TUR-O, der det angir antall solgte konvolutter (ikke kort) Og “O-trim”, der tallet angir totalt antall deltakere uansett alder. Her bes lagene studere nøye de tiltak og måltall som er satt. Vennligst kom med tilbakemelding.

Lagenes oppgaver:

Lag

N-kurs/tren.løp Rekr./skoleløp O-trollI TUR-O Annet
Sortland x/(15) x/( 30) x/( 1) x(40)

 

Lødingen

 

x/(30)

 

x(40)

 

Bjerkvik x/(20) x/(50) x/(2) x(50)

 

Evenes

 

 

 

x? "Otrim"(20)
Hardhaus

 

 

 

x(70)

 

Ballangen x/(10) x/(30)

 

x/(40)

 

Hamarøy

 

 

 

x?/(20) "Otrim"(20)

 

Steigen

 

 

 

x? "Otrim"(20)
Leirgutten

 

x/(20)

 

x/(20)

 

Siso x/(15) x/(30) x/(1) x/(40)

 

Fauske

 

 

 

x/(90)

 

Valnesfjord x/(10) x/(30) x/(1) x/(40)

 

Tverlandet

 

 

 

x/(40)

 

B&OI x/(35) x/(100) x/(2) x/(750)

 

Misvær

 

 

 

x/(20) "otrim"(50)
Mo OK x/(25) x/(80) x/(2) x/(70)

 

Nesna

 

 

 

x/(40)

 

Korgen x/(10) x/(30) x/(2) x/(30)

 

Bleikvassli

 

x/(20)

 

x/(20) "Otrim"(20)
Herringen x/(10) x/(50) x/(1)

 

 

Olderskog x/(10) x/(50)

 

 

 

Kjærstad

 

 

 

x/(70)

 

Sum: 150 550 12 1500 130

Teknisk ansvarlig for denne siden er Trond Sandmo.
Skriv gjerne mail : t-sandmo@online.no