TUR-O 2001

Målsetting:
Kvalitetstilbud i 12-15 lag Brei bekjentgjørelse Aktivt salg Omsetningsøkning på 15 % fra året 2000.

De fleste lag har funnet en arrangementsform som passer inn i de lokale forhold. Likevel kan sikkert noe nytenking med fordel anvendes når det gjelder gruppa BARN / FAMILIER.

Forslag:
Kort avstand til de nærmeste postene. Lett og greitt terreng. Poster i klynger noen steder.

Bekjentgjørelse/salgsframstøt:
Samarbeid med aviser (nærradio?) Direktesalg til (større) bedrifter. Dør-til-dør aksjon Stands/ PR eller kjendisløp.

Fra NOF sentralt vil det bli utsendt en brosjyre som skal kunne brukes i PRøyemed.

Oppfølging:
Lagene vil kunne oppnå økt tilslutning ved å invitere de som leverer kort til en avsluttende samling på høsten, for deretter å fortsette informasjon på vinteren/våren om kommende aktiviteter.

Det er viktig å bygge opp et skikkelig arkiv og bruke dette i rekrutteringssammenheng.

2001 jgbTeknisk ansvarlig for denne siden er Trond Sandmo.
Skriv gjerne mail : t-sandmo@online.no