TUR-ORIENTERING I KORGEN

Nå er alt klart for årets tur-orientering i Korgen.
I år er alle postene plassert på Korgfjellet, på nordsida
av E-6. En del poster er lagt ut på NM-kartet fra 1985,
mens resten er lagt ut på et fjellkart i målestokk 1:50.000.
Postene er å finne fra E-6 og nordover til Sandvatnet og
Kvasstindvatnet. Dette innbyr til fine turer i flott terreng.
Ta med fotoapparat, kaffekjel og gjerne fiskestang.
NB: vær forsiktig med bål!
Poser med kart og alle opplysninger er å få kjøpt på Esso
i Korgen. God tur!